ODKLADANIE VYUŽÍVANIA AI V BIZNISE SA NEMUSÍ VYPLATIŤ


S umelou inteligenciou (AI) sa dnes stretávame na každom kroku. Je súčasťou našich životov bez toho, aby sme si uvedomovali, že ju využívame. Uľahčuje nám život doma, v práci aj pri každodenných činnostiach. Čo je to vlastne AI, na akom princípe pracuje a ako môže pomôcť podnikateľom v ich biznise sme sa rozprávali s Veronikou Boškovou.


Čo si máme predstaviť pod pojmom AI, teda umelá inteligencia?

– Umelá inteligencia je oblasť informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním pokročilých nástrojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré by inak vyžadovali ľudskú inteligenciu.

Viete nám nejako jednoducho, laicky vysvetliť, na akom princípe AI funguje?

– Je veľa druhov umelej inteligencie a každý funguje trochu inak. Zjednodušene povedané, snaží sa napodobňovať spôsob, akým ľudia myslia a učia sa, ale robí to rýchlejšie a efektívnejšie vďaka schopnosti spracovávať obrovské množstvá dát. Využíva tiež machine learning, teda algoritmy strojového učenia, ktoré s týmito dátami následne pracujú. “Učia” sa tým, že hľadajú vzory a pravidelnosti, prípadne anomálie. Napríklad algoritmus sa môže naučiť rozpoznať mačky na fotografiách tým, že analyzuje tisíce obrázkov mačiek a identifikuje spoločné rysy, ako sú uši, oči, alebo srsť.

Kde všade sa s AI môžeme stretnúť?

– Dnes už prakticky všade. Častokrát nám ani nenapadne, že sa v rôznych oblastiach využíva už roky, len sa o tom veľmi nehovorí. Od inteligentných pomocníkov v domácnosti, cez smartfóny, automobilový priemysel, zdravotníctvo, sociálne siete, finančné služby či vzdelávanie. Dokonca sa využíva aj v archeológii – na analýzu archeologických nálezísk a historických dokumentov. Pomáha pri rekonštrukcii stratených jazykov alebo pri poskytovaní nových vhľadov do starých civilizácií.

V akom  stave vývoja sa AI nachádza, čo všetko dokáže a kde je momentálne jej strop?

– Sme svedkami obrovskej technologickej revolúcie, ktorá podľa môjho názoru, zmení svet. Rýchlosť, akou sa vyvíja, je neskutočná. Systémy AI už dokážu vykonávať úlohy ako je rozpoznávanie obrazov a reči, predpovedanie trendov, automatizáciu komplexných procesov a poskytovanie pokročilých analytických schopností. Jedným z ich hlavných obmedzení je závislosť od dát. AI systémy sú len tak dobré, ako dáta, ktoré dostávajú. Existuje problém s tzv. “black box” algoritmami v hlbokom učení, kde môže byť ťažké pochopiť, ako AI dospela k určitým rozhodnutiam.

Aké výhody nám AI môže priniesť a zároveň aké obmedzenia? Môžeme vnímať AI ako nebezpečenstvo?

– Z môjho pohľadu je najväčšou výzvou, pred ktorou stojíme, nie AI samotné, ale jeho využívanie. Je to nástroj, ktorý spoločnosti prináša neuveriteľný pokrok. Ak ho nesprávne uchopíme a začneme nielen využívať, ale aj zneužívať, má potenciál nás zničiť. Možno nie technologicky, ale skôr celospoločensky. Môžeme ju totiž využiť na rast svojej firmy, ale tiež na oslabenie politického systému krajiny. Tie možnosti sú rovnako úžasné ako aj desivé. Teraz je ten správny čas začať sa zamýšľať, ako ju chceme využívať. Je potrebné myslieť nielen na jej technologické výhody a dopady, ale najmä na tie etické, morálne a celospoločenské. Najväčšia výzva pre ľudstvo bude nielen ju používať, ale robiť to zmysluplne a s dobrým zámerom.

Ako môže byť prospešná pre malých a stredných podnikateľov?

– Jej využitím môžu malé a stredné firmy zautomatizovať niektoré svoje procesy a byť tak efektívnejšie. Prospešná môže byť aj pri zlepšovaní služieb a najmä pri zvyšovaní  produktivity – tým môžu zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu. Oblasť, ktorú vnímam ako kľúčovú z pohľadu pomoci MSP umelou inteligenciou, je nepochybne marketing a propagácia.

Ako by sa mali podnikatelia pripraviť na rastúci trend v používaní AI?

– Vzhľadom na to, že nástroje a služby AI sú čoraz dostupnejšie a cenovo prijateľnejšie, stávajú sa pre podnikateľov v rôznych odvetviach kľúčovými. Preto by mali podnikatelia začať hľadať spôsoby a možnosti, ako ich implementovať do svojej firmy. Už dnes existuje obrovské množstvo nástrojov, ktoré stačí len správne nakombinovať a začať používať.

Na druhej strane rozumiem, že tato oblasť je nová a mnohí podnikatelia nevedia ako ju uchopiť čo najlepšie pre svoj biznis.  Práve rýchly vývoj môže spôsobiť, že firmy, ktoré dnes jej používanie odkladajú, už o dva roky nemusia vôbec existovať. Predbehnú a pohltia ich agilnejšie spoločnosti, ktoré ju implementujú už teraz.

Čo by ste poradili práve tým podnikateľom, ktorí nevedia ako začať?

– Na začiatok treba povedať, že aj používanie umelej inteligencie je vždy individuálne. Čo funguje v jednej firme, v druhej nemusí. Preto v rámci konzultácie začíname vždy najskôr auditom. Následne prejdeme jednotlivé oddelenia, analyzujeme nastavené procesy a hľadáme možnosti, kde by sa AI vedela zmysluplne uplatniť. V závere odporučíme danej firme nástroje, ktoré jej vedia zvýšiť produktivitu a uľahčiť konkrétne úlohy.

Bude, podľa vás, potrebné nastavovať používaniu AI nejaké hranice, obmedzenia?

– Myslím si, že to bude potrebné. Otázne však je, do akej miery to bude možné. Je to úplne nová oblasť, ktorá sa len formuje, tvorí a prináša nové skúsenosti a poznatky. Neupravuje ju ani jednotná legislatíva. Veľa prípadov bude teda v „šedej zóne“ a bude trvať roky, kým sa zadefinujú jasné pravidlá a mantinely. Preto budú pri využívaní umelej intekigencie veľmi dôležité morálne a etické aspekty každého z nás. O týchto témach je potrebné otvorene hovoriť.

Aký vývoj očakávate v oblasti používania autorských práv AI, s ktorými má momentálne veľké problémy?

– Toto je práve téma, ktorá ma nesmierne  zaujíma. Tým, že pracujem veľa s generatívnym nástrojom na vytváranie obrázkov a vizuálov, som zvedavá, ako bude nastavená legislatíva. Mne osobne priniesla AI možnosť dať mojim myšlienkam vizuálnu podobu.  V mojej práci je to tak revolučná možnosť, bez ktorej si už neviem predstaviť fungovanie. Bude však potrebné vyriešiť otázku autorských práv. Treba sa legislatívne pozrieť, ako sú jednotlivé modely nastavené, na čom sa trénujú a aká technológia je za generovaním obrázkov. Neviem odhadnúť ako to dopadne a ako sa k tomu jednotlivé krajiny postavia.

Čo môžeme, podľa vás, v oblasti AI očakávať v blízkej či vzdialenej budúcnosti?

– Podľa môjho názoru uvidíme v dohľadnej dobe masívny vznik adaptovaného AI  – teda vznik špecializovaných nástrojov, ktoré budú určené pre konkrétne odvetvia a  činnosti. Dôležitú úlohu by mohla zohrať v boji proti zmene klímy a pri ochrane životného prostredia. Napríklad pomôcť s efektívnejším riadením prírodných zdrojov.  A určite by vedela transformovať vzdelávanie.

Neobávate sa, že AI nahradí niektoré povolania?

– Ak k nej pristúpime zodpovedne a zmysluplne, tak sa toho nebojím. Nahradiť ľudí umelou inteligenciou sa môže javiť ako skvelý nástroj optimalizáciu nákladov, ale je to veľmi krátkozraké riešenie. Práve tie firmy, ktoré budú vedieť pomôcť svojim zamestnancom a podporiť ich v zmysluplnom využívaní AI, budú nielen efektívnejšie, produktívnejšie, ale budú aj príťažlivejšie pre zamestnancov.

V čom vidíte najväčší nedostatok umelej inteligencie?

– Najväčším nedostatkom je práve závislosť od vstupných dát, absencia emočnej inteligencie a možnosti zneužitia. Je to nesmierne užitočný nástroj, ktorý vie pomôcť nielen jednotlivým ľuďom a firmám, ale mať aj pozitívny, celospoločenský dosah. Práve preto je dôležité, ako ho budeme implementovať a používať.

Petra Palenčárová

Foto: Veronika Bošková

————————————

Veronika Bošková je Brand strategička a spolumajiteľka marketingovej agentúry MARKLAB. Počas svojej kariéry pracovala na klientskej aj agentúrnej strane na slovenských, českých a amerických projektoch. Intenzívne sa venuje tomu, ako vedia firmy využiť AI pre svoj rast a odlíšenie sa od konkurencie či na optimalizáciu procesov a zvýšenie produktivity.

—————————————

Opýtali sme sa umelej inteligencie:

„Ako by sa mali podnikatelia a podnikateľky pripraviť na rastúci trend v používaní AI? Vyber 5 najdôležitejších bodov“

Tu je 5 najdôležitejších bodov, ktoré môžu podnikatelia a podnikateľky zvážiť:

Vzdelávanie a odborný rozvoj:

Investujte do vzdelávania zamestnancov týkajúceho sa umelej inteligencie. To môže zahŕňať kurzy, školenia a workshopy zamerané na získanie základného porozumenia AI a jeho potenciálnych využití v konkrétnom odvetví.

Integrácia AI nástrojov do podnikových procesov:

Identifikujte oblasti vášho podniku, kde môže umelá inteligencia pridať hodnotu a zvýšiť efektivitu. To môže zahŕňať automatizáciu opakujúcich sa úloh, analýzu dát na lepšie rozhodovanie alebo zlepšenie zákazníckeho servisu prostredníctvom chatbotov.

Zabezpečenie dát a etika:

Urobte bezpečnosť dát a etiku pri implementácii AI svojím základným prioritou. Rýchly rozvoj AI prináša so sebou aj otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a etických aspektov. Udržujte transparentné postupy a vyvíjajte prístupy, ktoré rešpektujú súkromie a etické normy.

Spolupráca so špecialistami z oblasti AI:

Pre úspešnú implementáciu AI je dôležité spolupracovať so špecialistami na umelej inteligencii. Môžete zvážiť budovanie vnútorného tímu odborníkov alebo uzatváranie partnerstiev s firmami, ktoré sa špecializujú na AI. Táto spolupráca pomôže zabezpečiť, aby boli vaše riešenia aktuálne a efektívne.

Prispôsobivosť a agilita:

Buďte pripravení prispôsobiť sa rýchlym zmenám v technológiách a trendoch v oblasti AI. Podnikatelia by mali mať agilné obchodné modely, ktoré im umožňujú rýchlo reagovať na nové príležitosti a výzvy. Flexibilita a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým technológiám môžu byť kľúčom k udržateľnému rastu.

Začnite písať