OLYMP INVESTMENT – žeriavy v rukách rodiny


Ing. JOZEF ŠIRGEĽ st. začínal ako živnostník poskytujúci servis mostových žeriavov. Momentálne odborník zo Zemplína riadi rodinnú firmu, kde pracujú aj jeho synovia. Tvrdí, že v rodinnom podnikaní je náročné odčleniť rolu syna od zamestnanca. No ustavičnou prácou na budovaní dôvery, otvorenej komunikácii a postupným prenášaním zodpovednosti na synov sa šanca na rast a úspech firmy v ďalšom období môže len zvyšovať.

Aké boli začiatky vášho podnikania?

Nie jednoduché. V roku 2004 som začal ako živnostník poskytovať služby v oblasti servisu mostových žeriavov. Využil som skúsenosti z predošlých zamestnaní. Postupne som tieto služby rozširoval a prijal prvých zamestnancov. Najmä montérov, ktorí robili servis žeriavov po Slovensku a v Česku. Venovali sme sa aj výrobe a predaju náhradných dielcov. V roku 2007 som sa rozhodol zmeniť formu podnikania a založil som firmu OLYMP INVESTMENT. Fungujeme dodnes.

Ak by ste začínali podnikať dnes, zmenili by ste niečo?

Vždy sa dá niečo zmeniť alebo zlepšiť. Časy sa zmenili, technológie sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou. Pred dvadsiatimi rokmi sme zháňali klientov cez Zlaté stránky či inzeráty v tlači. Získať informácie či know-how bolo oveľa náročnejšie. Za pomoci internetu by to bolo v súčasnosti určite jednoduchšie. Ak by sme teda začínali dnes, určite by sme hľadali možnosti financovania a odbytu na internete. Využili by sme zrejme aj grantové schémy na vzdelávanie či podporu na štart biznisu. Čo by sa však nezmenilo, je nadšenie z našej práce.

Zľava Jozef Širgeľ st. (majiteľ-otec), Patrik Širgeľ, Jozef Širgeľ ml.

Zľava Jozef Širgeľ st. (majiteľ-otec), Patrik Širgeľ, Jozef Širgeľ ml.

Čo by ste odkázali začínajúcim podnikateľom?

Všetci podnikatelia majú svoju víziu – nech sa neboja s ňou pracovať a ísť za ňou. Musia si uvedomiť, prečo robia to, čo robia. Dôležité je stanoviť si reálne ciele, no zároveň mať aj ideály, ktoré chcete dosiahnuť. Vytrvalosť a trpezlivosť musia byť súčasťou výbavy podnikateľa. Nesmiete očakávať úspech – zisk a veľa spokojných klientov – zo dňa na deň. A v neposlednom rade musí byť podnikateľ pripravený na mnoho dní, keď sa niečo pokazí. No každý neúspech sa dá vnímať ako príležitosť naučiť sa niečo nové a posúvať tak seba samého vpred.

Využívali ste služby SBA?

Áno, využili sme Schému na podporu rodinného podnikania. Hoci sa projekt už skončil, naďalej spolupracujeme s expertmi, pánmi Martinom Čajkom, Petrom Hurayom a Michalom Šoltésom, pretože konzultácie boli na špičkovej úrovni. Momentálne využívame aj dlhodobé poradenstvo v oblasti marketingu od pána Juraja Víga.

Sídlo OLYMP INVESTMENT v Zemplínskych Hámroch

Sídlo OLYMP INVESTMENT v Zemplínskych Hámroch

Patríte medzi rodinné podniky. Kto všetko pracuje vo vašej firme?

Ja, manželka a dvaja synovia. Mladší Patrik je zodpovedný za technickú stránku firmy – konštrukciu, výrobu, revízie a pod. –, starší Jozef zodpovedá za ekonomický úsek a financie. Manželka má na starosti administratívu.

Akú radu by ste dali ďalšej generácii by pri preberaní rodinného žezla firmy?

Aby robili veci rozvážne, tvrdo pracovali a učili sa zo svojich chýb. Nech je firma každou generáciou silnejšia.

Čo je kľúčom k úspešnej rodinnej firme?

Komunikácia, vzájomná dôvera, ochota riešiť konflikty, nebrať si problémy z práce domov a vedieť oddeliť rodinné vzťahy od pracovných vzťahov a rolí. V rodinnom podnikaní je náročné odčleniť rolu syna od zamestnanca. Ale neprestajnou prácou na budovaní dôvery, otvorenej komunikácii a postupným prenášaním zodpovednosti na synov sa šanca na rast a úspech našej firmy v ďalšom období zvyšuje.

Ako vaše podnikanie ovplyvnila súčasná pandemická situácia?

Naše podnikanie zasiahla kríza len čiastočne. Servis žeriavov je stále aktuálny, no odbyt nových je, z nášho pohľadu, na zostupe. Veľa projektov sa zastavilo alebo odložilo naneurčito. Kríza nám zmenila aj termíny realizácie niektorých projektov, z dôvodu povinnej karantény našich zamestnancov. Vtedy sme museli improvizovať a hľadať kompromisné riešenia s partnermi a odberateľmi.

Aké máte plány do budúcnosti?

Investovať do vzdelania a zvyšovania odbornosti našich zamestnancov. Plánujeme rozšíriť aj firemné priestory o novú halu. V nej sme chceli zhmotniť naše nápady na zlepšenie žeriavovej techniky.

Martina Gyenes
Foto: OLYMP INVESTMENT

Služba na podporu rodinného podnikania poskytuje bezplatné poradenstvo, informácie a odbornú pomoc pre rodinné podniky, ktoré riešia otázky spojené s nástupníctvom a s generačnou výmenou, hľadajú možnosti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, plánujú integrovanie profesionálneho manažmentu, pripravujú transfer vlastníctva alebo v súčasnosti riešia dopady koronakrízy na rodinný podnik.

Viac informácií k tejto službe a otvoreným výzvam nájdete TU.

Začnite písať