Online portál pre občiansku inzerciu – treba živnosť alebo nie?

Chcete prevádzkovať webový portál pre občiansku inzerciu? Aká právna forma podnikania je najvhodnejšia pre tento typ činnosti? Je potrebná aj v období, keď portál nebude generovať žiadne príjmy? Aké náležitosti musí stránka obsahovať z právneho hľadiska?

Ak bude cieľom portálu dosiahnutie zisku, pôjde o podnikanie. To je možné buď formou živnosti alebo inou, zákonom povolenou, formou, akou je napr. s.r.o. S ohľadom na viaceré hľadiská je na vás, akú formu podnikania zvolíte.

Ak začínate s podnikaním, a neviete odhadnúť, či budete vykazovať dostatočný príjem, pravdepodobne by bolo vhodnejšie zvoliť podnikanie formou živnosti. Tá má isté výhody v oblasti platenia daní a môžete ju v prípade nezdaru pozastaviť. Vtedy však portál nemôžete prevádzkovať.

V prípade živnostenského podnikania je potrebné samozrejme založiť si živnosť. Na živnostenskom vám poradia, ktoré živnosti sú najvhodnejšie podľa toho, aké služby chcete presne na svojom portáli ponúkať. So živnostenským podnikaním sú samozrejme spojené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a ďalšie zákonné povinnosti.

Čo sa týka konkrétnej podoby stránky, mala by obsahovať predovšetkým vaše identifikačné údaje ako živnostníka, resp. firmy a podrobné podmienky využitia inzercie na portáli s uvedením služby, prípadnej registrácie (s tým spojená ochrana osobných údajov), cenníka, formy úhrady či reklamácie.

(red)

Začnite písať