Opýtali sme sa…


…tých, ktorí sa remeslám profesionálne dlhodobo venujú, a preto vedia najlepšie posúdiť výhody, ktoré zamestnanie remeselníka ponúka. Trom z nich sme položili tri nasledujúce otázky:

Prečo ste sa rozhodli práve pre vašu profesiu?

Čo vás vo vašej práci napĺňa a baví?

Prečo by sa mal mladý človek rozhodnúť práve pre váš remeselný odbor?


Ing. Tibor Pásztor

člen predstavenstva Cechu podlahárov Slovenska

  1. Bola to náhoda. Po štúdiách som sa najprv zamestnal vo firme, kde pracoval otec. Vyrábali sa tam plasty pre stavebníctvo. Na služobnej ceste som stretol zamestnancov zahraničnej firmy, ktorá vyrába podlahové krytiny. Oslovili ma a na pravidelných školeniach som si osvojil remeslo podlahára. Teraz sa snažím odovzdať svoje skúsenosti začínajúcim remeselníkom, či už mladšej alebo staršej generácie.
  2. Odovzdať pekný projekt pri spokojnosti zákazníka vás ženie zdokonaľovať sa ďalej a ďalej.
  3. Remeselná práca podlahár, tak ako iné remeslo, je vyhľadávané a kvalitne odvedená práca je potom aj dobre ohodnotená. Remeselník si môže uplatniť svoju vlastnú tvorivosť, navrhnúť technológiu, ktorú má osvedčenú, a tak vytvárať precízne a kvalitne vykonané dielo vo svojej réžii.
Člen cechu kachliarov

Peter Argaláš – člen Cechu kachliarov z Banskej Bystrice.

Peter Argaláš

člen Cechu kachliarov z Banskej Bystrice

  1. Od útleho veku ma lákali oheň a voda, príroda. Vyrastal som na dedine, kde sme vykurovanie domu riešili rôznymi typmi ohnísk. V kuchyni bol kachľový sporák, na ktorom sa varilo počas leta. V izbách boli piecky a ako najmladší som musel rúbať drevo a triesky. Sušiť drevo bolo samozrejmé, kúrili sme prakticky denne. Voda, oheň a príroda ma neprestali baviť ani v dospelosti. Tieto živly sa spolu s hlinou snúbia práve v kachliarstve. Keď prišla možnosť stať sa kachliarom, neváhal som ani sekundu.
  2. Baví ma, že viem vytvárať stále iné kachliarske diela. Veľkou výzvou sú napríklad v súčasnosti drevostavby a nízkoenergetické domy. A čo je najkrajšie? Šťastní zákazníci, ktorí nešetria chválou ani po niekoľkoročnom stretnutí. Kachliarske remeslo je krásne.
  3. Nie každý mladý človek chce manuálne pracovať. A každý mladý človek musí dozrieť. Začiatky sú všade ťažké a mladí sa toho boja. Ale ak je mladý človek zručný a má cit pre detail, dokáže si zarobiť aj dvojnásobok bežných platov. Zároveň stavia diela, ktoré sú stále iné, čo ho posúva v odbornosti a poznaní. A keď zahorí oheň aj v jeho srdci, môže sa stať uznávaným kachliarskym majstrom.
Cech strechárov

Jaroslav Rovňan, MBA – člen predstavenstva Cechu strechárov Slovenska.

Jaroslav Rovňan, MBA

člen predstavenstva Cechu strechárov Slovenska

  1. V mladom veku som potreboval s vyriešením otázky, čo budem robiť, kam pôjdem študovať, poradiť. Pomohli mi s tým najmä rodičia a nastúpil som na Strednú odbornú školu stavebnú. Moja profesijná cesta sa teda začala uberať stavebným smerom a ja som začal spoznávať stavebné profesie, stavebnú výrobu a stavebné materiály, čomu sa venujem dodnes.
  2. Ako strechár sa venujem výrobe strešných krytín a strešných konštrukcií. Na stavebný trh prichádzajú stále nové, inovatívne materiály a technologické postupy používania týchto materiálov sa menia. Je preto veľmi dôležité sledovať tieto trendy a zdokonaľovať sa. Teší ma, že naša spoločnosť každý rok ponúka nové služby, materiály a poradenstvo, a napĺňa ma rastúci záujem a väčší počet spokojných zákazníkov.
  3. Je to úplne jednoduché: remeslo má zlaté dno! V dnešnej dobe to platí dvojnásobne, lebo počty záujemcov o štúdium remesiel ako klampiar, strechár/pokrývač či tesár rapídne klesajú, takže v praxi sú potom dobrí remeselníci cenení a aj dobre oceňovaní. Cech strechárov Slovenska veľkou mierou prispieva k zviditeľneniu remesiel a šíri osvetu u členov cechu. Na školách podporujeme aktivity výchovných poradcov, úzko spolupracujeme s odbornou verejnosťou. Verím, že toto vynaložené úsilie pomôže k zachovaniu remesiel a privedie mladých ľudí k návratu k tradíciám.

Začnite písať