Papierové kolky končia

Od nového roka postupne zavádza Ministerstvo financií SR nový systém platenia kolkov, tzv. eKolky. Platiť sa bude dať platobnou kartou aj v hotovosti priamo na mieste každého zapojeného štátneho úradu. EKolky by mali časom úplne nahradiť terajšie papierové kolky. Cieľom tejto zmeny je zvýšenie komfortu občanov a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému.

Doterajší systém bol komplikovaný nielen tým, že sa dalo platiť iba na hotovosti, ale aj v prípade, ak došlo k omylu a občan chcel kolok vrátiť. Po novom bude môcť občan kolok vymeniť na mieste predaja. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe.

Zavedenie elektronických kolkov však prináša zásadné výhody aj z pohľadu štátu. V novom systéme budú všetky záznamy o platbách evidované v centrálnom systéme (online), čím sa oproti súčasnosti systém zjednoduší a sprehľadní. Štát ďalej bude presnejšie vedieť, aké príjmy môže z poplatkov očakávať. A výsledkom tiež bude jednotný centrálny katalóg poplatkov.

Nový systém bude aj finančne výhodnejší. Maximálne investičné náklady na zavedenie systému eKolkov budú 11,9 mil. eur. Z toho 5,3 mil. eur predstavuje príspevok z fondov EÚ určený na informatizáciu verejnej správy. Zvyšok bude financovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a to bez nároku na dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Súčasné odhadované náklady na prevádzku papierových kolkov sú zhruba na úrovni 9 mil. eur. Podmienkou v rámci projektu je, že celkové ročné náklady po novom musia byť nižšie.

Zdroj: http://www.finance.gov.sk

Začnite písať