Papierové kolky ku koncu roku končia

Uhradiť správne a súdne poplatky papierovými kolkami budete môcť len do konca tohto roka. Ministerstvo financií SR zavádza nový systém platenia kolkov, tzv. eKolky. Platiť sa bude dať platobnou kartou aj v hotovosti priamo na mieste každého zapojeného štátneho úradu. Ide o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe. Cieľom zmeny je zvýšenie komfortu občanov a firiem pri platení poplatkov a zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému.

Ak vám papierové kolky zvýšia alebo ich nájdete zabudnuté po 31. decembri 2014, bude ich môcť vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti, a to od 1. decembra 2014 až do 30. novembra 2015.

K žiadosti bude potrebné pripojiť kolkové známky a zoznam, v ktorom bude uvedený počet kolkov podľa ich hodnôt a celková suma predložených kolkov. Ak bude žiadateľom občan, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ak pôjde o firmu, v tom prípade sa uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má príslušná suma vrátiť. Slovenská pošta následne vyplatí žiadateľom sumu, ktorá zodpovedá nominálnej hodnote predložených a overených kolkov do 30 dní od overenia ich pravosti.

Doterajší systém bol komplikovaný nielen tým, že sa dalo platiť iba na hotovosti, ale aj v prípade, ak došlo k omylu a občan chcel kolok vrátiť. Po novom bude môcť občan kolok vymeniť na mieste predaja.

Zavedenie elektronických kolkov však prináša zásadné výhody aj z pohľadu štátu. V novom systéme budú všetky záznamy o platbách evidované v centrálnom systéme (online), čím sa oproti súčasnosti systém zjednoduší a sprehľadní. Štát ďalej bude presnejšie vedieť, aké príjmy môže z poplatkov očakávať. A výsledkom tiež bude jednotný centrálny katalóg poplatkov.

Začnite písať