Perspektívy podnikania v Japonsku, Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku

Aj malé firmy z Vyšehradskej skupiny (V4), t.j. zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky majú príležitosť nadviazať spoluprácu so zahraničnými partnermi a rozšíriť svoje aktivity do zahraničia.

Konferencia V4 Going Global

Slovak Business Agency pozýva spoločnosti, ako aj vládne a mimovládne organizácie na podporu podnikania a inovácií, profesijné združenia, akademickú obec a médiá, na konferenciu, ktorá je zameraná na identifikáciu obchodných príležitostí v Japonsku, v krajinách Východného partnerstva (najmä v Moldavsku a Gruzínsku) a v Albánsku.
Podujatia sa zúčastnia skúsení hosťujúci rečníci zo Slovenska a zahraničia, rovnako ako zástupcovia spoločností z krajín V4 sa skúsenosťami s podnikaním vo vyššie uvedených krajinách.

Účastníci budú mať možnosť:

  • stretnúť sa a vytvárať siete s malými a strednými podnikmi ako aj s organizáciami na podporu podnikania
  • získať informácie a aktuality o nástrojoch na podporu medzinárodných aktivít
  • zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa od tých, ktorí majú praktické skúsenosti z týchto krajín
  • prispieť k vytvoreniu neformálnej V4 platformy pre spoluprácu na medzinárodných trhoch

Dátum a miesto

Zaregistrujte sa  TU do 17.11.2014.

Program

 9:00         Otvorenie
 9:05 Podpora podnikania prostredníctvom sietí EBN a Enterprise Europe Network
 9:30 Podnikania v Japonsku: perspektívy, podporné programy a úspešné príbehy podnikateľov
11:00 Prestávka
11:30 Podnikanie v Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku: perspektívy, podporné programy a úspešné príbehy podnikateľov
13:00 Individuálne stretnutia firiem s organizáciami na podporu podnikania
14:00 Občerstvenie

 

Na podujatí vystúpia aj rečníci z týchto organizácií:

  • JETRO – Japan External Trade Organization
  • MIEPO – Moldovan Investment and Export Promotion Organisation
  • ODIMM – The Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development
  • EBN – sieť centier na podporu podnikania a inovácií v spolupráci s komunitou profesionálov
  • Enterprise Europe Network – sieť organizácií na podporu podnikania

Konferencia sa bude prebiehať v anglickom jazyku. Organizátori zabezpečia tlmočenie z anglického do slovenského jazyka a naopak.

Organizátori

Podujatie sa koná pri príležitosti Týždňa globálneho podnikania (17. – 23.11.2014), pri príležitosti roku 2014, ktorý je definovaný ako rok výmeny medzi krajinami V4 a Japonskom, rovnako ako ajslovenského predsedníctva V4.

K informáciám sa dostanete aj prostredníctvom FB udalosti TU

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2

Tigran Aleksanyan
e-mail: aleksanyan@sbagency.sk
tel: +421 2 502 44 523
www.sbagency.sk

Začnite písať