Pobyt v akcelerátore skutočne urýchlil náš produktový vývoj

Fond inovácií a technológií, a.s. (FIT) zrealizoval investíciu do sľubného slovenského startup projektu Datamolino. FIT poskytol finančnú investíciu až do výšky 500 tisíc eur spoločnosti Datamolino, ktorá vyvíja unikátne softvérové riešenie spracovania faktúr pre malé a stredné firmy.

Andreja Glézla, jedného z tvorcov projektu Datamolino, sme poprosili o rozhovor o tom, v akej fáze sa tento mimoriadne úspešný slovenský start-up automatického spracovávania faktúr nachádza. Andrej sa momentálne spolu s kolegami naplno venuje len projektu Datamolino. Rôzne nápady okolo automatického spracovávaní faktúr riešia už viac ako 2 roky.

V čom vidíte najväčší prínos vášho projektu pre malých a stredných podnikateľov?

Náš produkt zjednodušuje administratívu a umožňuje elektronickú archiváciu účtovných dokumentov. Podobných produktov, ktoré by boli zamerané na potreby malých a stredných podnikateľov, a zároveň boli pre túto skupinu dostupné (tak technologicky, ako aj finančne), je málo.

Na trhu existujú podobné systémy, napr. EDI (Electronic Data Interchange). Prečo ste sa pustili práve do takéhoto projektu?

EDI je pre drvivú väčšinu MSP finančne a procesne príliš náročné riešenie, a preto ho nepoužívajú. Datamolino je riešenie, ktoré môžu používať hneď, a to bez potreby zložitej integrácie.

V akom štádiu sa momentálne systém automatického spracovávania faktúr nachádza a od kedy bude dostupný verejnosti?

Datamolino v súčasnosti testujú prví zákazníci. Získavame od nich spätnú väzbu, na základe ktorej chceme produkt ďalej vylepšovať a prispôsobovať ho potrebám našich zákazníkov. Plne sprístupniť plánujeme produkt od mája 2014.

Pol milión eur je poriadna finančná injekcia. Máte ambíciu preraziť aj na zahraničných trhoch? Ktorú európsku krajinu máte v pláne ako prvú?

Túto ambíciu rozhodne máme. V súčasnosti analyzujeme jednotlivé trhy a pripravujeme stratégiu na vstup na ne. Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, ktorá krajina bude prvá. Produkt pripravujeme tak, aby sme mohli otvoriť viaceré trhy naraz.

Aký dlhý čas ste strávili v pražskom akcelerátore Wayra a v čom vidíte výhody pobytu startupov v podobných organizáciách. Kam sa presúvate teraz?

Vo Wayra sme strávili 8 mesiacov (od júna 2013 do februára 2014). Tento akceleračný program skutočne urýchlil náš produktový vývoj, pomohol nastaviť komunikáciu voči zákazníkom a pripravil nás na ďalší rozvoj firmy. Dnes sme opäť v Bratislave, v centre The Spot.

http://www.datamolino.com/

Pohľad z druhej, investorskej, strany nám poskytol Rastislav Roško, podpredseda predstavenstva Fondu inovácií a technológií, a.s. (FIT), cez ktorý sa bude realizovať investícia do projektu Datamolino do výšky 500 tisíc eur.

Aký bol dôvod, že ste si vybrali práve Datamolino?

V prípade Datamolina nás presvedčili v podstate viaceré dôvody: dobrý produkt, silný tím okolo zakladateľov a ich pokroky v krátkom čase. Veríme, že produkt vyvíjaný Datamolinom dokáže pomôcť malým a stredným podnikom a že sa uplatní na trhu. Andrejovi Glézlovi sa podarilo zostaviť dobre zohraný tím ľudí, ktorému dôverujeme, že projekt úspešne dokončia. Napokon, to všetko potvrdzujú úspechy tímu Datamolino v súťažiach start-upov, ako aj vo Wayre, kde urobili výrazný pokrok.

Ako bude prebiehať vyplácanie investície? Dali ste startupu nejaké podmienky, za akých im peniaze budú vyplatené?

Investícia je rozdelená do troch tranží. Každá z týchto tranží je naviazaná na splnenie dohodnutých míľnikov, ktoré reflektujú navrhnutý biznis plán, pokrok vo vývoji produktu a postup uvádzania produktu na trh.

So zakladateľmi sme sa dohodli na opcii na vyplatenie poslednej tranže investície, alebo jej časti. Tá je podmienená nielen splnením podmienok týkajúcich sa produktu, ale aj tým, či zakladatelia o túto tranžu požiadajú.

Akým spôsobom sa môžu ostatné startupy dostať k podobným finančným investíciám?

Postup je pomerne jednoduchý: stačí kontaktovať nášho investičného manažéra (kontaktné údaje na www.fondfit.sk) so stručnou charakteristikou svojho projektu, a ten následne projekt spolu so zakladateľmi rozanalyzuje a rozhodne o vhodnosti a spôsobe investície. Dôležité je však mať zostavený silný a kompetentný tím, odhodlanosť projekt ďalej rozvíjať a mať jasný plán ako a kde produkt uviesť na trh.

http://www.fondfit.sk/

Začnite písať