Podnikajúci penzisti a odvody od júla 2015

Starobný dôchodca je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva starobný dôchodok a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období v zásade nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.

V čase poberania starobnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok. Ak by osoba začala podnikať ako starobný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

Starobný penzista v postavení SZČO je rovnako ako ostatní podnikatelia povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak jeho ročný hrubý príjem (tržby) presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Táto hranica sa každoročne mení podľa toho, ako sa zvyšuje minimálny základ na platenie odvodov.

Za rok 2014 platí hranica hrubého príjmu 4 944 eur, po prekročení ktorej vzniká SZČO od 1. júla 2015 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.

Ak mal starobný penzista hrubý príjem za rok 2014 pod touto hranicou, tak povinné odvody na sociálne poistenie od 1. júla 2015 neplatí.

Začnite písať