Podnikanie a žena na „dovolenke“

Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je v živote ženy často obdobím kedy sa rozhoduje, či sa vrátiť do zamestnania ak takúto možnosť ešte má, prípadne či začne podnikať alebo začne podnikať popri zamestnaní a neskôr zamestnanie opustí úplne.

Aký je vlastne rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou a aké možnosti má v tomto období žena ak sa rozhodne začať podnikať ?

Žena na:

 • materskej dovolenke = poberateľ nemocenskej dávky (vypláca Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok)
 • rodičovskej dovolenke = poberateľ štátnej sociálnej dávky (vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Materská dovolenka trvá 34 týždňov, po jej ukončení môže žena nastúpiť na rodičovskú dovolenku, ktorá môže trvať do 3 rokov veku dieťaťa, prípadne predĺžená do 6 rokov veku dieťaťa.

Prvé obdobie, teda obdobie materskej dovolenky je väčšinou obdobím, kedy sa žena venuje dieťaťu a rozhodnutie podnikať prichádza až po jej ukončení. V každom prípade, pokiaľ je žena zamestnaná, alebo už podniká, jej možnosti dosiahnuť príjem sú nasledovné:

Materská dovolenka

–         zamestnankyňa a práca počas čerpania materskej dovolenky

Jednou z podmienok nároku zamestnanca na nemocenskú dávku (§ 30 ods. b) bolo, že zamestnanec nemá príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca za obdobie (resp. v období), v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca, pretože čerpá nemocenskú dávku.

Po novom sa nemocenská dávka nevyplatí len v prípade, ak príjem vyplatený za mesiac, v ktorom zamestnanec bol na PN resp. materskej, súvisel s prácou, ktorú vykonal v čase, kedy poberal materské. V praxi to znamená, že na to aby zamestnankyňa počas materskej dovolenky neprišla o materské nemôže jej príjem súvisieť s prácou, zamestnávateľ jej môže odmenu vyplatiť napríklad zo sociálneho fondu.

–         podnikateľka môže počas čerpania materskej dovolenky dosahovať príjmy z podnikania

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

 • štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov odo dňa nástupu
 • počas čerpania materskej dovolenky plynie zamestnankyni nárok na dovolenku
 • ak zamestnávateľ neumožní presun tejto dovolenky do ďalších rokov, musí ju zamestnankyni preplatiť
 • po ukončení materskej dovolenky sú dve možnosti: nástup späť do zamestnania alebo nástup na rodičovskú dovolenku
 • svoje rozhodnutie pred ukončením materskej dovolenky musí zamestnankyňa oznámiť zamestnávateľovi ústne alebo písomne
 • do 15 dní od ukončenia materskej dovolenky sa musí zamestnankyňa v sociálnej poisťovni prihlásiť na dôchodkové poistenie
 • prechod z materskej na rodičovskú dovolenku hlási aj zdravotnej poisťovni

Rodičovská dovolenka

Na čo si dať pozor, ak si chcete privyrobiť na základe vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti:

Zdravotné poistenie

 • SZČO je počas poberania rodičovského príspevku poistencom štátu
 • nemá povinnosť platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie
 • RZZP zdravotná poisťovňa vyčísli nedoplatok z dosiahnutého vlastného príjmu
 • ak už SZČO ročné zúčtovanie zdravotného poistenie má, platí preddavky podľa neho

V praxi: SZČO poberateľka rodičovského príspevku mala vlastný príjem za rok 2014 dosiahnutý na základe podnikania vo výške 2400 eur

–         Zdravotné poistenie za takúto osobu platil celý rok štát, avšak v rámci spracovania RZZP  odvedie na zdravotné poistenie z takéhoto príjmu 336 eur

Sociálne poistenie

V období, keď čerpáte rodičovskú dovolenku, nie ste povinná platiť poistné na:

 • nemocenské poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • za SZČO platí dôchodkové poistenie štát ako aj poistné do rezervného fondu solidarity
 • Nezabudnite, že na začiatku poberania rodičovského príspevku je potrebné odovzdať na Sociálnej poisťovni Registračný list fyzickej osoby – teda prihlášku na dôchodkové poistenie.
 • Štát bude platiť dôchodkové poistenie len v prípade, že SZČO nebude počas čerpania rodičovskej dovolenky podnikať

– Návrat do práce alebo začatie podnikania je potrebné poisťovni oznámiť opäť na Registračnom liste fyzickej osoby

V praxi: SZČO poberateľ rodičovského príspevku mal vlastný príjem za rok 2014 dosiahnutý na základe podnikania vo výške 2400 eur

– keďže z pohľadu zákona o sociálnom poistení nespĺňa výšku príjmu pre povinné nemocenské poistenie odvody do sociálnej poisťovne platiť nebude

Andrea Michalcová, majiteľka firmy Vital life, ktorá je výhradným dovozcom výrobku Food Detective™ – prvý test určený na samo-diagnostiku potravinovej intoleranciehttp://www.food-detective.sk/

Snažím sa byť v prvom rade 100% mama, až potom podnikateľka. Čo sa v biznise dá, to outsourcujem. Našťastie mám okolo seba šikovných spolupracovníkov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Podnikať sa popri rodičovstve samozrejme dá, pokiaľ sa máte o koho oprieť. Mne nesmierne pomáha manžel a najbližšia rodina. Ak by to bolo možné, využila by som služby baby coworkingového centra.

Malý tip, ako zvládnuť pracovný deň podnikateľky-matky: Aj počas bežného pracovného dňa chcem byť stále drobcovi na blízku, komunikovať s ním a pohladiť ho. Preto, keď potrebujem upratať, uvariť, nakúpiť alebo ísť niečo do mesta vybaviť, uviažem si ho na seba do šatky a vezmem so sebou.“

Anna Rajská, zakladateľka občianskeho združenia Aida, ktorého cieľom je v regióne Liptov vybudovať komunitu žien – podnikateliek, ktoré sa budú navzájom podporovať a ochotne odovzdávať svoje skúsenosti ďalším http://www.podnikanieliptov.sk/o-nas/

„Počas MD som podnikala spolu s manželom v rámci našej rodinnej firmy. Mala som možnosť vrátiť sa do zamestnania, avšak podnikanie mi poskytovalo väčšiu flexibilitu pri starostlivosti o deti. Veľa vecí som mohla robiť z domu v čase, keď deti spali. Keď deti začali chodiť do škôlky, resp. školy, bolo dobre, že som svoj pracovný čas mohla prispôsobovať ich potrebám. Nemusela som čakať na koniec pracovnej doby, ako to je v zamestnaní. Na druhej strane treba tiež povedať, že nie každý druh podnikania poskytuje tieto výhody. Myslím, že keby sa dalo, využívala by som služby baby coworkingového centra.“

Lucia Synčáková, riaditeľka Inner Winner Slovensko www.inner-winner.sk,

„Podnikať som začala po materskej, pretože sa mi v živote objavila príležitosť, ktorá ma veľmi oslovila. Okrem toho, v tej dobe (rok 2003) som nemohla začať podnikať počas materskej bez toho, aby som prišla o rodičovský príspevok.

Malé dieťa je pre ženu náročné zladiť s podnikaním. Je to však aj príležitosť vypadnúť z rutiny. Zladenie starostlivosti o dieťa u mňa znamenalo aj to, že som robievala dlho do noci, čo sa potom  prejavilo na mojom zdravotnom stave. Ale zároveň viem, že život nie je ideálny a človek robí to, čo v tej chvíli pokladá za najlepšie. Ak by v tej dobe bola možnosť coworkingového centra, určite by mi pomohla.“

Slovak Business Agency motivovala matky na materskej a rodičovskej dovolenke, študentky, nezamestnané i zamestnané ženy k tomu, aby začali samostatne podnikať projektom Podpora podnikania žien na Slovensku. Jedným z jeho cieľov bolo i zvýšiť počet žien, ktoré zakladajú nové podniky.

Motivačných seminárov sa vo všetkých regiónoch Slovenska zúčastnilo vyše 450 žien. Najväčšie prekážky pri zakladaní podnikov videli vo financiách, nedostatku odvahy a informácií.

Začnite písať