Podnikateľské misie v zahraničných firmách

Ak sa chcete presvedčiť na vlastné oči, ako zahraničná firma, s ktorou by ste radi nadviazali obchodnú spoluprácu funguje, Enterprise Europe Network vám ponúka ďalšiu možnosť – podnikateľskú misiu. Ide o jeden alebo viac dňovú návštevu vopred vybraných firiem priamo v ich prevádzkach alebo naopak, stretnutie sa s potenciálnymi partnermi vo vašej firme

Firmy sú vyberané veľmi starostlivo, aby sa zvýšila šanca na „matching“, resp. následné uzatvorenie obchodnej či technologickej spolupráce. Niekedy sú misie spojené aj s návštevou veľtrhu.

Prihlásiť na misiu sa môžete vyplnením formulára so základnými údajmi, vrátane informácie, čo ponúkate a čo hľadáte. Formulár je následne zaslaný partnerovi siete Enterprise Europe Network v príslušnej krajine. Ten na základe dodaných profilov firiem osloví firmy zo svojho regiónu, či majú záujem prijať zahraničnú delegáciu na návštevu.

Podnikateľská misia priniesla slovenskej firme nové zákazky

Slovenská firma MIKOV Skalica s.r.o. je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 1998 otcom a dvoma synmi. Jej hlavnou činnosťou je kovovýroba – technológia tvárnenie. Spoločnosť vyrába rôzne výrobky lisovaním, nábytkové kovania, stavebné kovania a kotviace segmenty do betónu.

V októbri 2011 sa firma MIKOV zúčastnila Česko-slovenskej podnikateľskej misie, ktorú organizovala Slovak Business Agency (SBA), vtedy ešte Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network – Centrom pre regionálny rozvoj ČR. Na podujatí si našla partnera pre spoluprácu – PHA Český Těšín. Výsledkom ich rokovaní bolo uzatvorenie zmluvy na výrobu 80 000 kovových dielov na obdobie 8 rokov. Ich spolupráca pokračovala aj ďalej vo výrobe dielov pre automobilový priemysel. V roku 2013 podpísali dve nové zmluvy. Jednu na 140 000 kovových dielov, druhú na 500 000, obe na ďalších 7 rokov.

SBA zorganizovaním podujatia pomohla firme MIKOV sprostredkovať konkrétneho obchodného partnera, získať nové zákazky a preniknúť na český trh. Pre PHA Český Těšín sa stali strategickým partnerom.

Kooperačné podujatia a podnikateľské misie sú profesionálne obchodné a technologické stretnutia firiem zamerané na bádanie, prieskum nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných kontaktov a vznik nových obchodných a technologických partnerstiev. Sú určené pre firmy, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu za účelom prieniku na nové trhy a zvýšenia ich konkurencieschopnosti. SBA ponúka tieto služby v rámci siete Enterprise Europe Network.

Podnikateľská misia drevárskych firiem v Nemecku

Vo februári 2015 v spolupráci s nemeckým partnerom Bayern Handwerk International zorganizovalo Enterprise Europe Network Slovakia misiu drevárskych firiem po nemeckých firmách. Misia bola spojená aj s návštevou veľtrhu BIOFACH v nemeckom Norimbergu a šancu zúčastniť sa jej využilo 11 podnikateľov.

Prvá zástavka na dvojdňovej túre nemeckými firmami bola v Ostenhofene, vo firme Wolfsystem. Spoločnosť WOLF Group so 45 ročnými skúsenosťami je popredným partnerom stavieb v poľnohospodárstve, priemysle a obchodých stavbách. V posledných rokoch firma vyrába drevené domy na kľúč.

Ďalšia zastávka bola v meste Aham, kde sídli rodinná firma so 105 ročnou tradíciou. Je to stolárska dielňa, v ktorej sa dedia skúsenosti po dedovi a otcovi. Firma vyrába luxusný nábytok pre predajne a obchodné domy po celej Európe.

Nemecký organizátor zabezpečil podnikateľom aj večernú prehliadka mestom Regensburg, ktorého celé historické jadro je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Na druhý deň sa misia presunula do Neumarktu, do rodinnej firmy Hammerbacher Gmbh – logistického centra, ktoré skladuje vyše 40 000 položiek a funguje na princípe katalógu – internetový obchod. Nábytok, ktorý predávajú, sa vyrába v dcérskej slovenskej spoločnosti v Pukanci.

Na záver misie navštívili podnikatelia veľtrh HOLZ7.HANDWERK 2014. Veľtrh bol zameraný na drevo a remeslá, najmä pre spracovateľov dreva, stolárov, tesárov.

Slovenskí podnikatelia hodnotili podnikateľskú misiu veľmi pozitívne. Nemeckí výrobcovia ich inšpirovali aj tým, že im ukázali jednu z ciest, ako dedenie remesla môže dať firme pevné základy a možnosť ju zveľaďovať a rozvíjať nadobudnutými skúsenosťami. Najväčšiu pridanú hodnotu videli v šanci navštíviť firmy priamo v ich prevádzkach a vidieť ich prácu v praxi.

www.een.sk

Najbližšia pripravovaná podnikateľská misia

24.-26. november 2015 – Misia slovenských podnikateľov na veľtrh SPS IPC Drives /Norimberg

  • Pripravovaná dvojdňová misia spojená s návštevami firiem a výstavy so sektorovým zameraním na riadiacu techniku, hnacie systémy a komponenty, priemyselnú komunikáciu, softvér a technológie a mechanickú infraštruktúru.
  • SBA bude v rámci siete Enteprise Europe Network poskytovať slovenským podnikateľom asistenčné služby súvisiace s ich účasťou na misii.
  • Pre viac informácií, kontaktujte pracovníkov EEN na čísle 02/502 44 515

 Oľga Némethová

 

Začnite písať