Podpora podnikateľov je skôr ojedinelá lastovička ako pravidlo

Podnikateľskou Slovenska roku 2013 sa stala Ivanna Čandová, Glandula Mystery s.r.o. Do pozornosti sa dostala hlavne vďaka svojmu špeciálnemu tekvicovému oleju no i príbehu, ktorým je opradený. K podnikaniu ju totiž paradoxne priviedol zdravotný problém s jej štítnou žľazou. Tam, kde medicína nedokázala pomôcť, hľadala Ivanna alternatívne formy liečby. Tak vznikol výživový doplnok OLEJOVITA s aktívnym organickým jódom, ktorý sa ľahko vstrebáva v ľudskom tele.

Stali ste sa top podnikateľkou Slovenska za rok 2013, čo pre vás toto ocenenie znamená v osobnom živote a čo si myslíte, že prinesie do toho profesného?

Účasť v súťaži som brala ako jednu z možností zviditeľniť sa a zviditeľniť aj môj produkt, možnosť porovnať sa s ďalšími ženami podnikateľkami, ktoré sa vydali na podnikateľskú dráhu a tiež ako spôsob ako vstúpiť do kruhov, ktoré ženy podnikateľky už majú vybudované. Samotné umiestnenie vnímam ako ohodnotenie mojej podnikateľskej aktivity, potvrdenie správnosti môjho rozhodnutia podnikať a tiež potvrdenie správneho smerovania mojej spoločnosti. Chcem však povedať, že toto ocenenie nepatrí len mne, ale aj všetkým mojím spolupracovníkom za ich pracovné nasadenie, obetavosť a prístup akým plnia svoje pracovné úlohy.

Osobne beriem ocenenie Podnikateľka Slovenska ako motiváciu do ďalšej práce a ako výzvu pokračovať a zlepšovať sa.

Profesne vnímam toto ocenenie ako punc kvality pre moju spoločnosť. Tiež som sa dozvedela o niektorých možnostiach podpory pre podnikateľky, o ktorých som doteraz nepočula a ktoré by mi mohli v budúcnosti pomôcť v rozvoji mojej spoločnosti. Určite na ne zameriam moju pozornosť, rozanalyzujem možnosti a v správnom čase sa o takúto externú podporu budem uchádzať.

Začali ste podnikať zhruba pred šiestimi rokmi. Ako to vyzeralo u vás na začiatku? V čom ste videla najväčšie prekážky? Spravili by ste s terajšími skúsenosťami niečo iné?

Skôr ako som začala podnikať, urobila som si analýzu vízie, ktorá ma k podnikaniu v tejto oblasti priviedla. Keďže sama som trpela ochorením štítnej žľazy a našla som, dá sa povedať samo štúdiom, spôsob ako si pomôcť alternatívne nie medicínsky, uvedomila som si, že to nie je len môj zdravotný problém, ale že ním trpí určite viac ľudí. Keďže viem mojim výživovým doplnkom OLEJOVITA pomôcť sebe, môžem pomôcť aj iným. To bola vízia, ktorá ma naštartovala na túto cestu. Bola som si však vedomá, že to nebude ani jednoduché ani ľahké. Uvažovala som aké prekážky ma môžu stretnúť, čo ma môže obmedzovať, či mám na to dosť síl a odhodlania atď. Vedela som, že to všetko ma bude stáť námahu, čas i peniaze. Takisto som vedela, že mám pred sebou byrokratický proces, chodenie po úradoch od dverí k dverám, zvlášť, keď sa jedná o výživový doplnok.

Myslím si, že byrokracia alebo inými slovami povedané aj legálnosť či zákonnosť je isté „nutné zlo“, ktorým musí prejsť každý. Určite sa to dá zjednodušiť, akumulovať množstvo potvrdení do jedného, ktoré vybavíte na jednom mieste. Ale je to tak, ako to je a nemyslím si, že sa to v blízkej budúcnosti nejako dramaticky zlepší. Kontrola štátu jednoducho neumožní v tejto oblasti výrazne zjednodušenie práve kvôli tomu, že štát má snahu túto kontrolu ešte sprísniť. O tomto ma presviedčajú moje skúsenosti. Tie mi zároveň potvrdzujú, že som sa vybrala správnou cestou a tiež mi hovoria, že je potrebné mať víziu a cieľ. Tieto následne podrobiť analýze a hľadaniu a stanoveniu si cesty akou tento cieľ dosiahnuť. Nemyslím si, že by som vo svojom postupe niečo menila.

V čom vidíte prekážky teraz? Podľa vašich skúsenosti sa podnikateľské prostredie zhoršuje alebo predsa len smeruje k odľahčeniu života malých a stredných podnikateľov?

Ak sa pozriem na opatrenia vlády, nemôžem povedať, že by nadŕžala podnikateľským aktivitám a podnikateľskému prostrediu. Ľavicovo orientované vlády so sociálnymi programami nie sú pro podnikateľské. Na rozvoj podnikateľského programu sa zameriavajú liberálne vlády. Pre podnikateľa je podstatné počítať s tým a pripraviť sa na to. Môže len konštatovať, že zrušenie rovnej dane, vysoká odvodová zaťaženosť, zavedenie daňových licencií, znepružnenie zákonníka práce, atď., to všetko zvyšuje nároky na finančné toky a ich zúženie. Pre mňa to napríklad znamená zníženie možnosti investovať do reklamy, ktorú v súčasnosti pre môj produkt potrebujem. Keďže vieme ako sú zákony nastavené, zostáva nám len ich rešpektovať.

Chcem ešte povedať, že získať finančné prostriedky v začiatkoch podnikania sa vám nepodarí ani v bankách. Pokiaľ vaše výsledky nie sú v plusových číslach, úver nezískate. A byť v pluse na začiatku podnikania, to si neviem ani predstaviť. Zvlášť, pokiaľ je v predmete vášho podnikania aj výroba. Nájsť nejaké opatrenia, alebo podporné aktivity pre podnikanie je skôr objavenie ojedinelej lastovičky ako pravidlo.

Vaša firma má momentálne 3 zamestnancov a zabezpečuje všetko od výroby, distribúcie až po marketing OLEJOVITY. Kam sa chystáte posunúť?

Vízia a analýza ma priviedli k podnikaniu. Samotné podnikanie je pre mňa už aj vecou plánovania a stratégie. Mám vytvorený plán, ktorý samozrejme v istých intervaloch korigujem podľa úspešnosti jeho plnenia. Jeho plnenie závisí od nastavených nástrojov, ktorými ho chcem dosiahnuť a to tak v horizonte krátkodobom ako aj v dlhodobom.

Keďže moja spoločnosť sa venuje výrobe, baleniu, distribúcii, podpore predaja a všetkému čo s OLEJOVITOU súvisí, sú moji zamestnanci zatiaľ multifunkční. Týmto si však vytváram do budúcna vedúcich jednotlivých sekcií, pretože budú poznať všetky potreby (aj tie špecifické) procesu výroby, balenia, distribúcie atď. Veď už dnes mám okrem 3 stálych zamestnancov ďalších 3 brigádnikov. Vzhľadom na to, že predpokladám rozvoj mojej spoločnosti a prienik aj na ďalšie trhy (nie len slovenský), budú sa zvyšovať aj stavy zamestnancov. Úmerne s úspešnosťou predaja Olejovity, sa budú zvyšovať aj nároky na vstupy a to tak finančné, materiálne ako aj na ľudské zdroje. Moje plány s tým počítajú.

Na základe vlastných skúsenosti vedeli by ste začínajúcim alebo aj etablovaným podnikateľom poradiť, dať nejaký užitočný podnikateľsky tip?

Netvrdím, že dokážem poradiť alebo dať niekomu dobrý tip. Zo svojich skúseností však môžem povedať, že bez vízie, viery vo svoje schopnosti, bez schopnosti analyzovať a samozrejme bez odhodlania, nie je možné očakávať úspech. Oporou vám pravdepodobne bude najbližšia rodina. Sama viem, že bez mojich najbližších, bez ich rád, názorov, postrehov by som urobila určite viac chýb.

A pamätajte! Učiť sa dá aj za pochodu.

Nájdete si popri práci aj čas na oddych?

Každý potrebuje aj oddych. Formy relaxu sú asi u každého individuálne. Pravidelne chodím na pilates, kde si prečistím hlavu a venujem sa len cvičeniu. Cez víkendy sú to prechádzky so psom v prírode. Tu čerpám energiu. Prechádzky so psom sú rodinnou záležitosťou. Hovoríme tomu, že sa ideme potúlať. Príroda je krásna v každom ročnom období a je to balzam na dušu. V mladosti som aktívne športovala, takže aktívnejší prístup k relaxu a oddychu mi je bližší.

Nesplnený sen.

Áno určite mám nesplnený sen, ale ten vám neprezradím, pretože potom by sa nikdy nesplnil.

Hlavné krédo pri podnikaní:

Pomôž a bude ti poskytnutá pomoc.

www.olejovita.sk

Začnite písať