POMOC UKRYTÁ V APLIKÁCII


Stačí vytiahnuť mobil, nasadiť si slúchadlá a začať s terapiou. Jednoduché riešenie vďaka aplikácii SONORIAS, ktorá preniesla 50 rokov používanú metódu do modernej podoby.


Individualizovaný sluchový tréning JIAS sa úspešne využíva už viac ako pol storočia pri diagnózach, ako sú napríklad poruchy učenia, narušená komunikačná schopnosť, dyslexia, alebo oslabená koncentrácia.

Dnešná doba si však vyžaduje moderné a hlavne rýchle riešenia. „Keď som videl, akým spôsobom sa špecializovaná hudba dostáva ku klientovi, ako dlho trvá proces od diagnostiky klienta až po začiatok terapie, rozhodol som sa tento intervenčný program posunúť na vyššiu úroveň. Aby bol proces jednoduchší z hľadiska práce odborníkov, ktorí sluchový tréning JIAS poskytujú, a zároveň ľahšie dostupnejší pre samotného klienta,“ vysvetľuje autor mobilného riešenia Tomáš Sipos, šéf Attesoo s.r.o.. Na ceste ku transformácii starej dobrej metódy do modernejšej podoby mu bola nápomocná aj Slovak Business Agency. Vďaka individuálnym konzultáciám a poradenstvu získala firma pomoc v oblasti GDPR.  

„Vyvinuli sme systém Sonorias, ktorý pozostáva z administračného rozhrania pre vyškolených odborníkov a mobilných aplikácií, vďaka ktorým môžeme veľmi pohodlne a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu klientov. Klienti už nemusia čakať niekoľko dní alebo týždne na to, kým po diagnostike dostanú svoje upravené skladby na počúvanie.“

Sonorias sa momentálne využíva po celom svete. Nielen v mnohých európskych krajinách, ale aj takmer na všetkých kontinentoch. Viac používateľov na platforme Apple (55%), na Androide je to 45%.

Počúvaním k lepším výsledkom

„Sluchový tréning JIAS primárne posilňuje sluchové dráhy, ktoré vedú z vnútorného ucha do sluchovo-rečového centra v ľavej hemisfére. V dôsledku toho sa často u detí zlepší porozumenie reči, ich výslovnosť je čistejšia. Deti, alebo aj dospelí lepšie čítajú, rozumejú čítanému textu, lepšie a dlhšie sa koncentrujú, majú lepší spánok a zlepšuje sa ich sluchová pamäť či pozornosť,“ približuje podstatu terapie Mgr. Katarína Sipos z Centra AVARE, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre Slovensko a Česko. Práve ona bola priekopníčkou tejto metódy u nás.

Na základe špecializovanej diagnostiky sa prostredníctvom administračného rozhrania Sonorias vytvorí hudobný set, ktorý je napasovaný na krivky počutia daného klienta. Kým klient dorazí domov, Sonorias server spracuje a vytvorí špeciálny hudobný set, ktorý si následne klient stiahne do svojho mobilného zariadenia, kde má nainštalovanú mobilnú aplikáciu Sonorias. Zadaním unikátneho PIN kódu sa stiahnu vygenerované skladby, ktoré počúva po dobu niekoľkých týždňov podľa priložených inštrukcií.

„Vďaka Sonoriasu tak klient môže veľmi pohodlným spôsobom počúvať špecializovanú hudbu kdekoľvek, má v počúvaní prehľad a hudobný set sa k nemu vie dostať v priebehu hodín od absolvovania diagnostiky,“ dopĺňa Tomáš Sipos.

Čo priniesla prax

Za uplynulé obdobie sa aplikácia SONORIAS posúvala vpred hlavne po technologickej stránke. „Optimalizovali sme server, vylepšovali sme spôsob tvorby hudby, odstraňovali sme drobné chyby a riešili bezpečnosť. Mobilné aplikácie sme aktualizovali na podporu najnovších  verzii OS – na Androide 13 a Apple iOS 17.“

Nápad, realizácia i neustále vylepšovanie aplikácie prinieslo aj svoje úspechy. „Naša aplikácia sa dostala na 2. miesto v kategórii Medical v App Store na Apple z pomedzi viac ako 40 000 aplikácií v tejto kategórii,“ doplnil Tomáš Sipos.

Ak vás táto téma zaujala, podrobnejšie informácie nájdete na: www.jias.sk, alebo na www.avare.sk

Čo je to JIAS?

Vysvetľuje Mgr. Katarína Sipos z Centra AVARE, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre Slovensko a Česko.

Individualizovaný sluchový tréning JIAS, je neinvazívny intervenčný prístup, ktorý bol vyvinutý v Dánsku. Jej autorom je Dr. Kjeld Johansen, riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou. Tento prístup vznikol z pôvodného diela Christiana A. Volfa. V súčasnosti je JIAS sluchový tréning dostupný vo viac ako 30 krajinách sveta a je bežnou súčasťou mnohých materských a základných škôl v zahraničí.

JIAS sluchový tréning bol vytvorený za účelom stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom (ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia) a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že takýto spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je “zahltené” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Prokop Slováček
Foto: Marek Baláž

O podpore, ktorú firma získala

Začnite písať