Predaj špecifickej značky a certifikácia

Otvárate požičovňu alebo obchod s tovarom, ktorý budete dovážať zo zahraničia?
Potrebujete mať certifikáciu v prípade, že budete predávať nejakú špecifickú značku?

Každá spoločnosť – distribútor určitej značky, má svoju obchodnú a marketingovú politiku. Väčšinou táto stratégia spočíva v tom, že výhradný distribútor na územie určitej krajiny je len jeden a ten potom vytvára sieť obchodných zástupcov v súlade s obchodnou politikou spoločnosti.

Pokiaľ sa chcete stať oficiálnym predajcom určitej značky, najlepšie je spojiť sa s centrálou, napríklad pre Európu alebo pokiaľ viete, že na území SR už distribútor tej ktorej značky existuje, spojiť sa priamo s ním a deklarovať svoj záujem stať sa jedným z oficiálnych predajcov.

Kontrolu podmienok predaja majú na starosti tri inštitúcie:
• Slovenská obchodná inšpekcia,
• Úrad verejného zdravotníctva a
• Štátna potravinová a veterinárna správa.
Na ne sa môžu obrátiť aj nespokojní zákazníci.

Štátna potravinová a veterinárna správa sleduje označovanie potravinových výrobkov. Etikety musia byť v slovenskom jazyku. Na oblečenie nepotrebujete vybavovať špeciálny certifikát na území SR, je potrebné v prípade kontroly alebo na požiadanie vedieť predložiť doklad o pôvode a nadobudnutí tovaru, samotný certifikát by mal vlastniť výrobca v danej krajine, odkiaľ výrobok pochádza.

Začnite písať