Predaj tovaru nakúpeného v zahraničí iba na pokladničný blok

Nakúpite v krajinách EÚ tovar za účelom predaja. V zahraničí zaplatíte sumu za tovar aj s miestnou daňou. V rukách máte iba pokladničný blok. Môžete takýto tovar predávať na Slovensku aj keď nemáte faktúru? Ste povinný zaplatiť daň aj na Slovensku?

Nuž pokiaľ nie ste platiteľ dane z pridanej hodnoty zaregistrovaný v SR, tak vám ako doklad preukazujúci nákup tovaru postačí daňový doklad o nákupe v zahraničí. Takýto doklad môže byť aj blok o úhrade za tovar v hotovosti.

Pokiaľ nakúpite tovar v zahraničí v cene vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty, táto cena je pre vás vstupnou cenou pre kalkuláciu vašej predajnej ceny. Nie je potrebné takýto nákup uvádzať v daňovom priznaní ani platiť daň z pridanej hodnoty platnú v SR.

Iná situácia by bola v prípade, ak by ste boli registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade ste povinný nadobudnutie tovaru v zahraničí uviesť v daňovom priznaní a urobiť tzv. samozdanenie.

Začnite písať