Rozbehnite sa s mikropôžičkou

Slovak Business Agency ponúka podnikateľom hľadajúcim financie mikropôžičkový program. Prostredníctvom neho môžu požiadať o tzv. mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu.

Kedy sa môžete uchádzať o poskytnutie úveru?

O mikropôžičku môže požiadať aj podnikateľ alebo spoločnosť bez podnikateľskej histórie. Musíte však spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný a máte sídlo/miesto podnikania na území SR,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území SR,
 • zamestnávate menej ako 10 osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ste malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 10 000 000 eur.

Môžete splatiť skôr alebo si dohodnúť odklad

Mikropôžičku môžete použiť na nákup tovaru, financovanie investičných a prevádzkových potrieb či opravu prevádzkových priestorov. Žiadať môžete od 2 500 do 50 000 eur. Lehota splatnosti je 4 roky. Začínajúci podnikatelia často využívajú možnosť odložiť si prvú splátku o pol roka. So Slovak Business Agency si môžete dohodnúť splatenie zostatku úveru a úrokov aj pred lehotou splatnosti.

Zabezpečenie úveru

Jeho formu a rozsah určuje Slovak Business Agency s prihliadnutím na rizikovosť podnikateľského plánu, výšku úveru a schopnosť podnikateľa mikropôžičku splácať. Pri vyšších čiastkach financovania ručíte nehnuteľným majetkom, firemným, osobným, prípadne majetkom tretích osôb, tiež strojnotechnologickými zariadeniami, prípadne aj predmetom, ktorý financujete. Pri nižších čiastkach financovania zvažuje ručenie formou zmenky klienta, resp. osobnej zmenky, alebo zmenky tretích osôb, ktoré preukázateľne vlastnia majetok.

Zaujímavosti

 • Slovak Business Agency doposiaľ poskytla cca 2 000 mikroúverov za viac ako 35,1 milióna eur. Za posledné dva roky schválila 111 mikropôžičiek v hodnote 3,8 milióna eur.
 • Poskytnuté financie prispeli k vytvoreniu takmer 3 tisíc pracovných miest a 5,3 tisíc pracovných miest bolo stabilizovaných.
 • O mikropôžičku môžete požiadať viackrát. Živnostníci a obchodné spoločnosti sa v rôznych fázach vývoja podnikania opätovne obracajú na agentúru so žiadosťou o financie.
 • Žiadatelia podnikajú najmä vo sfére výroby, obchodu a služieb. Ďalej sú to spoločnosti z oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva a remesiel.
 • Mikropôžičkový program má revolvingový charakter. Splátky mikropôžičiek slúžia na poskytovanie ďalších.
 • Požičané peniaze podnikatelia najčastejšie investujú do rozvoja a obnovy spoločnosti, prípadne na prefinancovanie prevádzkových potrieb.

Informácie o mikropôžičke 

Sulinke pomohla mikropôžička znížiť náklady

Ján Špes, Sulinka, výroba prírodnej liečivej minerálnej vody

„Mikropôžičku sme čerpali na nákup automatického monitorovacieho systému sledovania parametrov zdroja minerálnej vody, technológiu plniacej a zatváracej linky na sklenené fľaše a technológiu myčky a plničky. Pomohlo nám to zvýšiť produktivitu práce, znížiť náklady, vyhovieť hygienickým normám a sprístupniť pre kontrolné orgány chemické zloženie vody vďaka inštalovanému monitorovaciemu zariadeniu.“

Začínajúca spoločnosť s dobrým nápadom na pomoci od banky nedočká

Marek Lietava, Gymex, poskytovanie služieb v oblasti fitness, rekondície a športu

„Najväčším problémom v začiatkoch nášho podnikania bola neústretovosť bánk na Slovensku, kde sa začínajúca spoločnosť s dobrým a zazmluvneným nápadom nedočká pomoci. Mikropôžičku sme čerpali 1x za účelom rozšírenia, rekonštrukcie našej prevádzky a nákupu stavebného materiálu pre ďalšiu činnosť. Jej úplne najdôležitejším pozitívom je, že sa k peniazom dostane aj spoločnosť, ktorá by v inej banke, s takými finančnými výkazmi ,,neprešla“.

Problém bol získať úver

Juraj Holik, Silva Trade, reklamná tlač

„Nakoľko som ani ja ani moja rodina nedisponoval žiadnym kapitálom, problém bol hlavne so získaním úverov. Prvý úver vo výške 500 000 korún sme dostali na 9 mesiacov s vysokým úrokom 20 %. Mikropôžičku sme čerpali 2x, vždy na technológie resp. úžitkové vozidlá či stavby. S produktom sme spokojní. Pokiaľ bude situácia vyžadovať pôžičku, radi tento produkt využijeme opäť.“

Klubu Kvapka pomohla mikropôžička postaviť bazény

Peter Krajčovič, Klub Kvapka, plávanie dojčiat a batoliat

“V čase našich začiatkov podnikania sme potrebovali úver, aby sme mohli postaviť bazény pre detské plávanie. Bankový úver by sme v tom čase z komerčnej banky nedostali. Mikropôžicku od Slovak Business Agency sme čerpali 2x. Vďaka tomu sme mohli otvoriť obe prevádzky podľa plánu a vzhľadom k priateľským podmienkam úveru ho aj včas splatiť.“

Mikropôžička mi pomohla nakúpiť zdravotnícke a diagnostické zariadenia

Vlasta Provazníková, neštátne zdravotnícke zariadenie PRO BIOS 

„Vysoko si cením profesionálny prístup Slovak Business Agency pri vybavovaní úveru, rýchlosť, poskytnutie rád a veľmi nízku úrokovú sadzbu. Za veľmi pozitívne považujem poskytovanie mikropôžičiek nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre podnikateľov pri rozbiehaní nových projektov.“

Pôžičku mi poskytli bez prieťahov

Ján Bodnár, Spoločnosť BODNÁR plus, výroba sedacích súprav 

„Banka mi nepomohla. Poskytla mi úver s 23%-ným úrokom na nákup strojov a materiálu. Mikropôžičku sme čerpali 2x krát po 50 000 eur a boli sme s čerpaním veľmi spokojní. Pôžičku mi poskytli bez prieťahov, oceňujem hlavne nízky úrok, korektnú zmluvu, ochotu, výbornú spoluprácu.”

 Autor: SBA

Začnite písať