Rozhodli ste sa obchodovať s Čínou?

Čína patrí ku krajinám, ktoré vedú rebríčky množstva vyexportovaného tovaru. Väčšina produktov, ktoré nájdete na trhoch rôznych štátov, je vyrobených v Ázii, najmä v Číne. Hračky, oblečenie, mobily, doplnky, atď. Mnoho veľkých firiem, nevynímajúc Apple, si necháva vyrábať svoje produkty práve v Číne, nakoľko sú tam nízke výrobné náklady a náklady na pracovníkov. 

Prečo začať obchodovať s Čínou?

  • Pretože v Číne je možné kúpiť všetko v akomkoľvek množstve, existujú tam vynikajúce ľudské kapacity, ktorých zdroje sú prakticky nevyčerpateľné.
  • Majú však nedostatok nerastných surovín, po ktorých je dopyt a takisto majú intenzívny záujem o technológie.
  • Čínski obchodníci sú seriózni partneri a obchod uzatvárajú na dlhú dobu, čo si však vyžaduje aj časovo náročné a opakované vzájomné rokovania.
  • Čína je fantastická krajina, ktorej cieľom je expandovať a keďže Slovensko je integrálnou súčasťou Európy a členom EÚ, aj naša krajina je pre Čínu atraktívna.

Osobné stretnutie je nenahraditeľné

Bez osobného kontaktu na čínskom trhu neprerazíte. Osobné stretnutia sú podľa čínskych pravidiel základným predpokladom na vybavenie čohokoľvek (ide však o beh na dlhé trate).

Ak sa dá, skúste pri vstupe na čínsky trh využiť služby subjektu, ktorý na území Číny už pôsobí. Subjekt, ktorý vás predstaví, preberá za vás aj zodpovednosť. Číňania radi obchodujú s niekým, koho poznajú. Obchod prostredníctvom internetu je risk. Firma môže byť fiktívna.

Pri stretnutí s čínskym potenciálnym partnerom sa usmievajte. Nemračte sa a nedvíhajte hlas. Neklaďte otázky, na ktoré by čínsky potenciálny partner musel odpovedať nie. Ak to bude potrebné, umožnite mu vycúvať z nepríjemných situácií, napr. ak vám navrhli niečo neprimerané alebo nemožné. Pre Číňanov nie je nič trápnejšie, ako „strata tváre“. Veľakrát si to vyžaduje veľkú dávku citlivosti a kľučkovania, býva to však kľúčom k úspešnému uzatváraniu zmlúv.

Platí to aj opačne. Za nesmierne neslušné sa v Číne považuje, ak priamo poviete „nie“. Zvykne sa skôr hovoriť o rôznych možnostiach do budúcnosti; zároveň sa však pospomínajú rôzne prekážky, ktoré by sa mohli vyskytnúť a zabrániť realizácii nápadu.

Vždy si určite komunikačný jazyk. Z dôvodu predchádzania nepríjemných situácií aj pri príprave samotných zmlúv a dohôd.

Na rokovania sa dostavte vždy presne

Rokovania sú v Číne spravidla dlhšie, ako býva zvykom v Európe. Číňania nemajú radi uponáhľanosť a nadmernú gestikuláciu, ktorú považujú za prejav slabosti. Za negatívnu vlastnosť považujú aj prejavy citov (napríklad zlosť alebo zúrivosť) a netrpezlivosť. Netreba strácať sebakontrolu a rozprávať príliš nahlas.

Za absolútne neseriózne sa na prezentáciách považuje rozprávanie vtipov. Lepší dojem o firme vyvoláte presnými informáciami a znalosťou veci. Pomôžu články v tlači týkajúce sa firmy, výrobkov, prípadne udelených ocenení a podobne.

Firmu prezentujte profesionálne. Pri predstavovaní vlastných aktivít použite najmodernejšie počítačové technológie. Číňania majú radi obrázky, videá. Pre katalógy nie je štandardom vyobrazenie produktov a cien (čo je typické pre európsky trh). Použite obrázky, certifikáty či popis osobností vo firme. Katalógy majte pripravené v čínštine.

Vizitky sa v Číne považujú za zvlášť cenné  

Na čínskych vizitkách sa ako prvé uvádza priezvisko, po ňom krstné meno. Anglická verzia na druhej strane vizitky má mená v zvyčajnom poradí.

Ich výmena je veľká česť. Odovzdávajú a preberajú sa oboma rukami. Za veľmi hrubé a neslušné sa považuje vziať vizitku len tak mimochodom a v náhlivosti ju niekam zastrčiť, či dokonca načmárať na ňu nejaké doplňujúce údaje.

Predtým, ako oslovíte čínskeho partnera menom, je potrebné, aby vám niekto vyslovil jeho meno. Veľa čínskych obchodníkov síce hovorí po anglicky, ale so spoľahlivým tlmočníkom sa vyhnete mnohým nedorozumeniam.

Ak často chodíte na obchodné rokovania do Číny, treba si dať zhotoviť vizitky v čínštine. Na jednej strane nech je text v angličtine, na druhej v čínštine. Dosť často vzniká problém s prepisom vlastných mien, a preto si treba vytvoriť príslušné „synonymum“. Najlepšie bude, ak sa s prosbou o radu obrátite na tlmočníka.

V Číne je získanie dôvery viac ako podpísaná zmluva vo vrecku

Číňania pomerne ľahko podpíšu zmluvu, ale nie je vôbec výnimkou, že na druhý deň otvoria niektoré body už podpísanej zmluvy. Na tretí deň sú schopní prísť s ďalšími „vylepšeniami“.

Navyše, vymáhanie zmluvných práv súdnou cestou je veľmi neschodná cesta aj v prípade, že máte tých najlepších právnikov.

Pracujte preto skôr na vytvorení dôveryhodných vzťahov. Je to oveľa užitočnejšie a vedie to k dlhodobej spolupráci.

Je čínsky trh tým správnym pre vašu firmu? Otestujte sa 🙂

Užitočné informácie, ako podnikať s inými rozvojovými krajinami.

Začnite písať