S APLIKÁCIOU K LEPŠÍM VÝKONOM


Health Profile ponúka športovým klubom možnosť, ako posunúť zber dát a zdravotných údajov o športovcoch na novú úroveň.


Aj v športovom segmente letí vývoj nezadržateľne vpred. Uvedomuje si to aj dnes 44-ročný bývalý futbalista LADISLAV PAVLOVIČ. Zakladateľ aplikácie určenej na zber, analýzu a interpretáciu dát športovcov, ktorá sa stáva pre kluby a iné športové organizácie neoceniteľnou pomôckou. Dostala názov Health Profile. 

Skúste nám váš produkt bližšie predstaviť.

– Health Profile je aplikácia vyvinutá na zlepšenie zdravotno-výkonnostného manažmentu športovcov z hľadiska prevencie zranení a zvyšovania výkonnosti. Jedná sa o softvérové riešenie, ktoré môžu využívať športové kluby, ako aj jednotlivci.

Webová aplikácia je vhodná pre organizácie, mobilná najmä pre individuálnych športovcov.

Veľmi zaujímavou časťou nášho produktu sú riešenia na mieru pre profesionálne kluby. Tu sme vytvorili uzavreté, interné systémy, ktoré si spravuje samotný klub s vysokým stupňom ochrany zdieľania dát tretím stranám.

Aké dáta vlastne zbierate?

Ladislav Pavlovič
Ladislav Pavlovič

– Také, ktoré sú merateľné a týkajú sa len fyzického a zdravotného stavu športovca, nie herných činností, ani taktických vecí. Klub si zaznamenáva do aplikácie výsledky svojich športovcov na základe vykonaných testov.

Vo futbale sú to napr. rýchlostné, silové, či vytrvalostné testy. Ďalej sa testujú pohybové stereotypy, skrátené a oslabené svaly, reakčné rýchlosti. Súčasťou aplikácie sú aj únavové RPE dotazníky, prípadne špecifické testy pre zranených hráčov.

Druhou samostatnou skupinou dát sú zdravotné dáta, kam patria lekárske záznamy, diagnózy, vitálne dáta (krvný tlak, tep, telesná teplota, glukóza) alebo behaviorálne dáta (pohyb, spánok, stres). Nakoniec zbierame záznamy o kontaktných a nekontaktných zraneniach.

Ako prebieha zber?

– Individuálny športovec si manažuje a vkladá zdravotné dáta sám, prípadne v rámci komunikácie mu ich tam zadáva priamo jeho poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo tréner, s ktorým je bezpečne spárovaný a má overenú identitu. V kolektívnych športoch je situácia iná. Klubom určená zodpovedná osoba má jediná oprávnenie k zápisu dát. Integrácia  externých zariadení tretích strán cez API a automatizované nahrávanie týchto dát je takisto možné. Mobilná verzia získava dáta z aplikácií ako Garmin, Fitbit, Omron, Apple health. A pracuje sa na ďalších.

V čom je váš produkt technologicky výnimočný?

– Technologickú výnimočnosť predstavuje bodovací systém, ktorý ku každému hodnoteniu športovca priraďuje normatívne body na základe absolvovaných testov. Tieto normatívne hodnoty vznikajú v spolupráci s odbornými garantmi z oblasti športovej vedy. V zdravotných dátach sa riadime princípmi medicíny založenej na dôkazoch. Pre športové kluby je však dôležitá aj určitá voľnosť a možnosť nastavovať si vlastné kritériá.

Akonáhle dôjde k diagnostike športovca na základe absolvovania týchto testov a priradeniu bodov, systém automaticky vygeneruje „zdravotno-výkonnostné boxy“ hráčov. V týchto boxoch sú hráči rozdelení do skupín podľa počtu získaných bodov a tréneri si vedia veľmi rýchlo individualizovať tréning v menších skupinách pomocou cvičení z našej alebo ich vlastnej databázy.

Aké ďalšie inovácie aplikácia prináša?

– Ďalšou inováciou je prispôsobenie si vizuálnej stránky aplikácie. Celú aplikáciu prispôsobujeme na mieru potrebám daného klubu. Náš produkt pôsobí ako keby si ho kódoval samotný klub –  t. j. na mieru, s vlastným logom, farbami a všetkým, čo by tam chcel mať. Pre mňa osobne je to veľmi dôležitý benefit. Keby som bol majiteľ klubu, tiež by som chcel mať „vlastnú apku“:).

Ako prebieha dátová integrácia Health Profile s platformou Hilbi?

– Je to platforma, ktorá spadá do segmentu telemedicíny a ponúka digitálne decentralizované služby pre pacientov a už aj športovcov. Práve nim sme vytvorili digitálne zdravotné karty. Kľúčovým benefitom pre nás je spoľahlivá kyberbezpečnosť a dodržiavanie zásad GDPR. Športový klub a športovci si vedia objednávať výkony u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo trénerov cez nás a ešte mať z nich aj zisk. Vďaka nášmu riešeniu sa zvyšuje príjem do klubovej pokladne.

V čom Vy vnímate najväčšie výhody použitia aplikácie v kluboch?

– V úspore stoviek tisíc EUR, ktoré by klub potreboval, ak by sa pustil do vlastného vývoja podobného riešenia. Do pár dní môže mať akýkoľvek klub riešenie umožňujúce manažovať dáta veľkého rozsahu.

Ďalšou výhodou je samotná digitalizácia dát športovcov, z ktorej je možné mať zisk na rôznych úrovniach a prepojenie na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Máte už nejakú spätnú väzbu z klubov ako tieto dáta využívajú?

– Viete, to sú zásadné strategické dáta pre rozvoj športových organizácií.

V jednom klube mi povedali, že potrebujú minimálne 5 ročnú históriu testov, aby dokázali optimálne pochopiť celý tréningový proces a smerovanie mládeže. V inom klube, vďaka našim dátam, stiahli hráčov na spoločné ubytovne, pretože zistili, že hráči žijúci mimo areál akadémie majú ďaleko vyššie percento telesného tuku spojeného s nesprávnym stravovaním. Postupne k nám prichádzajú rôzne ďalšie prípadové štúdie.

Ako a kedy vlastne celý nápad založiť Health Profile vznikol?

– Pred pár rokmi som sa začal zamýšľať, ako manažovať výkonnosť a prevenciu zranení profesionálneho športovca postupnými krokmi, postavenými na dátach.

Od nápadu k realizácii potom prešli asi dva roky. Nakúpil som si technológie: FMS Test kit, elektronickú váhu, Fitro Jumper, GPS senzoriku. Absolvoval som všetky možné prehliadky u lekárov, vyšetrenia, genetické testy, dal si spraviť jedálniček na mieru. Tak, aby som vedel a pochopil princíp ako dáta zbierať, ako ich triediť a ako spolu súvisia. Rok som meral len seba. Výsledkom bolo 90 strán textu a údajov.

Čo si od toho sľubujete?

– Túžim pomôcť slovenskému športu a hráčom. Bez technológií a inovácií to už v dnešnej dobe nie je možné. Šport sa za posledných 10-15 rokov radikálne zmenil.

Z globálneho hľadiska zasa túžime byť úspešnou firmou. Chceme byť lídrom v spracovaní dát športovcov. Pevne verím, že sa mi podarí aj naďalej obklopovať ľuďmi, ktorí mi v tom pomôžu. Motivovať a spájať ľudí s podobným uvažovaním. Projekt si doteraz financujem sám. Zatiaľ bez investora.

Kto využíva doposiaľ vašu aplikáciu?

– Spolupracujeme na Slovensku s futbalovými klubmi MŠK Žilina a FC Petržalka, pár fitness centrami, individuálnymi trénermi a skautingovou agentúrou. Máme otvorený jeden zahraničný klub. Nejdeme však cestou presviedčania, snažíme sa skôr hľadať inovátorov, či premýšľavých ľudí. Najviac sa mi páči odborná spolupráca a spoločný rozvoj. S klubom alebo trénermi si povieme na začiatku čo chceme dosiahnuť, a ako to ideme spraviť. Niekedy musí dozrieť čas. Športové kluby na Slovensku to vo všeobecnosti nemajú ľahké. Veľmi sa teším projektu technického úseku SFZ zameraného na testovanie pohybových schopností v akadémiách. Podobné projekty posúvajú celý segment dopredu.

Aké novinky chystáte na rok 2024?

– Tento rok sa bude niesť v znamení vytvorenia dátovej architektúry, ktorá by mala reflektovať na potreby športových klubov v oblasti využitia umelej inteligencie. Dokážeme na základe historických dát výsledkov testov športovca určiť riziko nekontaktných zranení? Dokážeme predikovať budúci športový rast? Dokážeme pomocou AI/ML automatizovane generovať textové hodnotiace správy výsledkov testov? To je len zopár otázok, ktoré nám dávajú niektorí tréneri alebo skautingové agentúry. Myslím, že využitie AI/ML má svoje limity a nikdy nenahradí ľudský prístup, ale ako pomôcka by nám mohla veľmi uľahčiť hlavne časovú náročnosť spracovania dát a ich interpretáciu.

Vy ste aj spoluzakladateľ Slovenského športového inovačného klastra.

– Áno. Mňa veľmi zaujímajú športové technológie. Označujeme ich spoločným názvom SportsTech. SportsTech vykazuje výrazný rast a globálne sa má do roku 2027 celý trh oproti dnešku strojnásobiť. Moderné športové kluby v zahraničí vykazujú prvky IT spoločností, ktoré sa nezameriavajú už len na športový výsledok. Na akomkoľvek kvalitnom zahraničnom športovom kongrese je téma číslo jedna digitalizácia. Na jednom podujatí  dávnejšie som počul výrok Head of Knowledge z Barca Innovation Hub pána Alberta Mundeta čím chce byť FC Barcelona vo futbale v budúcnosti? Odpoveď bola: „NASA vo futbale. Sústreďujeme sa na výskum a vývoj. Vyhrať Ligu majstrov a La Ligu nám nestačí.“

Slovenské športové inovačné centrum sa snaží prepájať firmy a ľudí práve z toho segmentu a prinášať inovácie a riešenia na trh.

Ako ste sa dopočuli o spolupráci s SBA?

– Cez internet, keď som si zháňal informácie. A musím povedať, že mi spolupráca veľmi pomohla. Vďaka nej som vyriešil základný dizajn aplikácie, nastavil niektoré potrebné funkcionality. Veľmi si vážim takúto podporu.

Ako prebiehala spolupráca s SBA?

– Využili sme možnosti na mieru poradenstva a podpory pre Startupy. Pre začínajúce spoločnosti je takáto forma spolupráce mimoriadne vhodná nakoľko experti SBA nám poskytli množstvo relevantných informácií, z ktorých čerpáme dodnes. Takisto sa mi veľmi páčilo, že vypracovanie projektového zámeru a podanie projektu nebolo prehnane náročné. Celý proces komunikácie so zamestnancami SBA bol veľmi profesionálny a zároveň ľudský.

Rastislav Hríbik
Foto: Health Profile, Marek Baláž

O podpore, ktorú firma získala

Dlhodobé individuálne poradenstvo v rozsahu 80 hodín. Konzultácie prebiehajú s odborným
garantom na biznis témy ako marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment.
Poradenstvo je ušité na mieru každej firme, ktorá podporu získa. O poradenstvo je možné
žiadať cez otvorenú výzvu. O otvorených výzvach informujeme v newslettri alebo na
sociálnych sieťach. Prihláste sa na odber.

Začnite písať