S big data vpred aj v športe


Inovácie v digitálnych technológiách neobišli ani svet športu. Posúvajú ho na vyššiu úroveň, a to tempom, o akom by sme sa pred niekoľkými rokmi možno ani nenazdali. Tento svet pritiahol aj bývalého aktívneho lyžiara a športového funkcionára Martina Benka, dnes konateľa spoločnosti MBCD. S kolegom Matúšom Kiczkom vyštudovali technický odbor a dlhodobo pracujú v sektore informačných a komunikačných technológií. Spája ich láska k športu a aktívna športová minulosť. Zameranie ich biznisu tak bolo jednoznačné. Dali dohromady to, čo vyštudovali, s tým, čo ich baví.

Nasadzovanie digitálnych technológií do športu a pohybových aktivít má označenie SportTech. Je to nová oblasť s veľkou budúcnosťou. Nepokrýva iba vrcholových alebo organizovaných športovcov a športové podujatia. Naopak, zasahuje širokú masu ľudí, ktorí sa hýbu, športujú pre zlepšenie zdravia alebo to berú ako rodinnú a spoločenskú udalosť,“ vysvetľuje Martin princíp svojho biznisu.

Technológie sa v športe stávajú čoraz dôležitejšie

Technológie sa v športe stávajú čoraz dôležitejšie

SportTech je in

Vývoj digitálnych technológií čoraz viac ovplyvňuje šport, jeho organizáciu a riadenie či sledovanie a prežívanie. Martin sa so svojou firmou zameriava na lyžovanie a exteriérové zimné športy. A aj na inovácie v oblasti podpory športových fanúšikov, tzv. fan engagement. „Napríklad v lyžovaní vyvíjame a produkujeme systém na presné meranie postavených tratí zjazdového lyžovania. Je to dôležité pre pretekárov aj trénerov, aby si vedeli správne zanalyzovať trať, na ktorej budú súťažiť. Systém možno aplikovať i na prevenciu úrazov zjazdárov a optimalizáciu trate,“ objasňuje Martin. Vo firme sa venujú aj biomechanike, čiže analýze pohybu športovca. „Adaptujeme niektoré senzorické systémy pre elitných športovcov na báze presných senzorov pohybu, rýchlosti, zrýchlenia a síl. To umožní športovcovi a trénerovi lepšiu prípravu na súťaž,“ dodáva.

Nový prístup

Nové SportTech technológie si vyžadujú aj nový prístup. Predovšetkým od trénerov, metodikov a športových expertov. Základným princípom je správne interpretovať a použiť výstupy zo SportTech technológií v danom športe a v konkrétnej disciplíne. Používateľov to núti ustavične sa v tejto oblasti vzdelávať. Každý producent SportTech riešení preto poskytuje aj rozličné formy školenia a špecifických kurzov. „U nás je niekoľko trénerov a športových expertov, ktorí na sebe v tomto smere pracujú. Chýba nám však väčšia systémová podpora. Jednou z možností budú pripravované vzdelávacie a motivačné aktivity Slovenského športového inovačného centra. Naše športoviská veľmi málo aplikujú riešenia pre smartštadióny. V tomto mimoriadne zaostávame,“ objasňuje Martin.

Dodáva, že v súčasnosti je na Slovensku svetlým bodom volejbal. Vo volejbalovej extralige sa už aplikuje technológia na analýzy herných situácií. Tá pomáha riadeniu súťaže, ale aj trénerom a skautom analyzovať výkon každého hráča. „Nosne spolupracujeme v oblasti zjazdového lyžovania, a to predovšetkým so Svetovou lyžiarskou federáciou (FIS), s niektorými poprednými zjazdárkami a zjazdármi Svetového pohára FIS. Rozvíjame spoluprácu aj s biatlonom a bežeckým lyžovaním,“ hovorí Benko.

Reálne aplikovanie SportTech merania brán v Rakúsku na EP FIS

Reálne aplikovanie SportTech merania brán v Rakúsku na EP FIS

V USA aj v Ázii

Kde my len začíname, iní už používajú profi technológie aj pre bežných ľudí. „Vo svete sa SportTech dominantne rozvinul napríklad v USA a prudko rastie v Ázii. Najlepší ekosystém SportTechu v USA je postavený na enormnom záujme využívať tento tzv. technologický doping tak, aby bol šport zaujímavý pre divákov a športovcom umožnil zvyšovať ich konkurencieschopnosť. V Európe sú lídrami tie krajiny, kde je inovačný ekosystém najlepší, ako sú Fínsko a Holandsko. V Holandsku sa zriadilo už desať inovačných športových centier, ktoré produkujú SportTech inovácie a produkty pre elitný šport, ale aj pre širokú verejnosť. Štát zároveň pomocou tomuto ekosystému podporuje zdravie, zdravý životný štýl svojich obyvateľov aj prevenciu. Výrazne tak šetrí výdavky v zdravotnom systéme. Lebo digitálne športové prostredie výrazne pomáha motivovať ľudí k pohybu,“ vysvetľuje Martin.

Pokiaľ ide o jednotlivé športové odvetvia, SportTech už vo veľkom využíva futbal, basketbal, americký futbal, volejbal aj hokej.

Fan engagement

V oblasti podpory športových fanúšikov pomáhajú digitálne systémy novými službami športovcom a klubom nielen fanúšikov získať, ale aj si ich udržať. I nad rámec sociálnych sietí. Čo to znamená? Jednoducho povedané, k zapojeniu fanúšikov dôjde len vtedy, keď športovec alebo klub vytvorí intenzívnejšie a hlbšie zakorenené spojenie s fanúšikovskou základňou. Cieľom je zlepšiť vzájomnú komunikáciu. „Ako príklad uvediem nové technológie ako vnesená realita alebo virtuálna realita. Tá umožňuje virtuálne spojenie s vaším obľúbeným športovcom. Môžete si napríklad vytvoriť virtuálnu fotografiu so športovou hviezdou a podobne,“ približuje Martin. Ďalším z nových spôsobov je aj speňaženie fanúšikovskej základne v prospech športovca a jeho verejnoprospešných projektov, ako aj v prospech klubov, čo pomôže posilniť ekonomický ekosystém športu.

Keďže oblasť technológií sa dnes teší veľkej podpore, aj samotná oblasť SportTechu zaznamenáva rastúci záujem. „V globálnych číslach dosahuje v tomto roku trhový objem zhruba 22 miliárd dolárov. S medziročným nárastom okolo 15 až 20 percent. Pandémia má vplyv aj na šport. Výrazným spôsobom podmienila rast SportTech riešení a trhu,“ hovorí Martin. Preto je dôležité stále napredovať. „Okrem pokračovania v rozbehnutých projektoch je naším zámerom zapojiť sa do kooperačných riešení a konzorcií na medzinárodných SportTech projektoch financovaných súkromnými investormi alebo fondmi EÚ. Digitalizácia a inovácie, ktoré by mali byť v ďalšom období jednou z priorít aj v našej krajine, dávajú príležitosť pre zmysluplné inovatívne riešenie SportTechu aj v slovenskom a európskom športe,“ prezrádza Martin plány na najbližšie obdobie.

Big data

Digitalizácia športového prostredia znamená produkciu pomerne veľkého množstva dát. Pojem big data označuje údaje, ktoré sú také veľké, rýchle alebo zložité, že je ťažké alebo nemožné spracovať ich tradičnými metódami. „Napríklad senzormi, ktoré sú čoraz menšie, lacnejšie a dostupnejšie, dnes možno merať biologické či polohové údaje a veličiny už počas športového výkonu a počas súťaží. Rovnako aj v príprave. Vznikajú tak big data športovca. Len vďaka pokročilým algoritmom a softvérom ich možno vhodne interpretovať športovcovi a jeho trénerovi, metodikovi alebo lekárovi,“ približuje Martin.

S big data sa však nestretáva len športovec, ale aj bežný človek. Príkladom sú smarthodinky, ktoré sú dnes nielen módnym, ale aj funkčným doplnkom mnohých ľudí. Hodinky obsahujú senzory, ktoré nositeľovi poskytujú určité údaje o jeho aktuálnom fyzickom a zdravotnom stave počas športového výkonu alebo pohybu. „Takto vyzbierané biologické digitálne informácie o človeku sú však veľmi citlivé osobné údaje. Každý človek by mal vedieť, ako sa s nimi pracuje a kde sú uložené,“ upozorňuje Martin.

3D vizualizácia

3D vizualizácia lyžiarskych tratí

Prelomová olympiáda

Pred pár dňami sa skončilo najväčšie športové podujatie na svete, olympijské hry v Tokiu. „Práve partneri Medzinárodného olympijského výboru, veľkí globálni hráči typu Intel, Alibaba či Samsung, odštartovali úplne nové riešenia postavené na big data a zacielené nielen na športovcov, ale aj na fanúšikov. Olympiáda v Tokiu bola práve v tomto smere prelomová. Predznamenala nové smerovanie využitia digitálnych inovácií v športe.

Nové dáta poskytujú napríklad informácie o tom, akú má športovec tepovú frekvenciu pri maximálnom výkone v atletike. Divák má možnosť sledovať videoprenos z kolektívnych športov z rozličných uhlov, ktoré si sám vyberie, a nie z toho, čo mu poskytuje réžia prenosu. To prinieslo a bude prinášať nové zážitky zo všetkých športových podujatí, na ktorých sa tieto technológie budú používať.

Podpora digitalizácie nestačí

Hoci je podpora firiem podnikajúcich v oblasti technológií a inovácií veľmi dôležitá, bez zmeny a uľahčenia samotného podnikania to bude pre spoločnosti stále náročnejšie. Energiu potrebnú na vývoj produktov a posúvanie vlastného biznisu musia často investovať do prehnanej administratívy a byrokracie.

Regulácia podnikateľského prostredia na Slovensku je dlhodobý problém. Štátny aparát a orgány verejnej moci administratívu a byrokraciu zavádzajú od vzniku republiky a neprestajne sa rozširuje. Môžem len privítať snahu súčasnej politickej línie, ktorá presadzuje zavedenie jednej regulácie zrušením minimálne dvoch už existujúcich. V našej oblasti – digitalizácii a inováciách – je legislatíva a aj pozitívna regulácia veľmi dôležitá. Mala by sledovať základný princíp, a tým je ochrana digitálnych dát ich tvorcu,“ vymenúva Martin pozitíva a negatíva regulácie.

SBA v akcii

Aj spoločnosť MBCD čerpala u nás službu dlhodobého individuálneho poradenstva. „Potrebovali sme získať nové poznatky a praktické informácie z danej oblasti nášho podnikania. Preto sme túto službu využili,“ hovorí Benko.

Boli sme veľmi spokojní. Rovnako aj s prácou a komunikáciou pracovníkov Slovak Business Agency a Národného podnikateľského centra. Určite ich služby opäť využijeme. Sme malá inovatívna firma. Objavujú sa stále nové témy a okruhy problémov, ktoré potrebujeme riešiť na úrovni poradenstva, finančnej pomoci a sieťovania,“ dodáva na záver.

Kto je Martin Benko

Martin Benko

Martin Benko

Bývalý pretekár v alpskom lyžovaní. Dlhodobo sa zaoberá športom a digitálnymi technológiami. Pracoval ako generálny sekretár SOV, bol členom európskych olympijských výborov, predsedom New Ways of Communication, šéfom nášho olympijského tímu v Sydney 2000. Zúčastnil sa na šiestich olympiádach, je bývalým členom výboru FIS. Dnes pracuje ako vedúci implementácie digitálnych riešení vo verejných službách, v športe a diplomacii.

 

 

Kto je Matúš Kiczko

Matúš KiczkoMatúš Kiczko má rozsiahle a komplexné znalosti v oblasti projekcie, implementácie a nasadzovania digitálnych riešení v športe, podnikateľských subjektoch a poskytovateľoch telekomunikácií. Jeho vedomosti sa zameriavajú na senzorickú technológiu, satelitné systémy GNSS, inteligentnú nositeľnú integráciu IoT, analýzy veľkých dát a umelú inteligenciu v športových aplikáciách. Matúš je bývalý alpský lyžiar na národnej úrovni.

Petra Palenčárová
Foto: MCBD

Využite v priebehu roka až 80 hodín konzultácií s naším odborným garantom (garantmi), ktorý vám poskytne poradenstvo šité na mieru a podľa vašich požiadaviek – marketing, financie, právo a legislatíva, manažment, nástroje elektronického podnikania, vrátane prevádzkovania e-shopov, export a internacionalizácia, alternatívne formy podnikania atď.

Viac informácií k službe Dlhodobé individuálne poradenstvo nájdete TU

Začnite písať