SBA podpísala memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou

Koncom júla 2015 podpísali generálny riaditeľ Slovak Business Agency (SBA), Branislav Šafárik a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo Memorandum o spolupráci. SBA tak spravila krok k naplneniu strategického cieľa projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“ v rámci operačného programu Výskum a vývoj spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

podpis

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC) ako rozhrania medzi súkromnou (podnikateľskou) sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou. Špecifickými cieľmi projektu sú zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem a vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti poskytovania všestrannej podpory malým a stredným podnikom najmä formou vzdelávania, poradenstva, mentoringu, podpory internacionalizácie v rámci i mimo siete EEN (Enterprise Europe Network), ako aj v oblasti rozvoja malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom založených na transfere technológií, využívaní poznatkov a výstupov z vedy a výskumu a akademického prostredia.

 

Začnite písať