Schill – rodinná klinika pre modernú stomatológiu


Majiteľ a primár siete stomatologických kliník Alexander Schill už v treťom ročníku na gymnáziu vedel, že chce byť zubárom. Túžil kráčať v maminých šľapajach. Lucia Schillová začala robiť na vlastnom ešte pred jeho promóciami. Dnes už, žiaľ, medzi nami nie je, no jej syn aj s pomocou iných členov rodiny stihol medzičasom vytvoriť už štyri vysokokvalitné zubné kliniky poskytujúce služby na najvyššej úrovni v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Prahe. Z malej ambulancie sa za dva a pol dekády stala veľká, neprestajne napredujúca stomatologická klinika. Zariadenie, ktoré nielen kopíruje moderné trendy v tomto zdravotníckom odvetví, ale aj vytvára nové.

Bez mamy

Schilla rodičia od jeho úmyslu neodhovárali. Ako študent Lekárskej fakulty UK v Bratislave so špecializáciou na stomatológiu denne pomáhal v maminej zubnej ambulancii. Už počas školy mal výrazne viac praxe ako jeho spolužiaci, čo bola nepochybne dôležitá výbava pre budúceho lekára. Lucia Schillová si tesne po revolúcii otvorila v poliklinike v Karlovej Vsi stomatologickú ambulanciu. Prelomový bol pre ňu najmä rok 1996, keď prebehla privatizácia obvodných zubných ambulancií. Mama začala robiť na vlastnom asi dva mesiace pred Alexandrovými promóciami, a tak on zo školy plynulo prešiel do praxe už v súkromnom sektore. Mama však náhle zomrela a všetko ostalo na pleciach mladého stomatológa. Ostal sám, no lásku k profesii nestratil. Len sa musel viac obracať.

Pacienti v ambulancii pribúdali, a keďže nechcel stratiť dobre rozbehnutý biznis, oslovil na spoluprácu kolegyňu. „Kľúčová pre rast môjho podnikania bola viera v to, čo viem robiť. Viera v korektnosť a férovosť vo vzťahoch medzi ľuďmi, a teda i kolegami. Nechcel som sa uspokojiť s priemerom ani v prístupe k pacientovi, ani v úrovni ošetrenia,“ vysvetľuje. Aj preto sa snažil poskytovať pacientom to najlepšie, čo bolo v danom čase na trhu dostupné. Úroveň ošetrenia zvyšoval aj prístup k pacientovi. Dobre vedel, že na ňom záleží. Súkromné zariadenie Schill Dental Clinic vzniklo v centre Bratislavy v roku 2002. Je to najmä rodinná firma. O technickú a informačnú kondíciu kliniky sa stará brat Peter, ktorý v súčasnosti spolu s bratrancom vlastní aj firmu poskytujúcu dáta a telekomunikačné služby. Back office je pre zmenu v réžii Schillovej sestry a otca. Mimochodom, aj Schillova dcéra študuje stomatológiu v Brne a syn, gymnazista, má rovnaké úmysly. Skúsenosti bude komu odovzdávať.

„Miesto, kde sa dnes naša klinika nachádza, a cestu, po ktorej ideme, som si vybral sám. Na začiatku nášho rastu bolo rozhodnutie neuspokojiť sa s tromi kreslami a investovať do ľudí, technológií, vzdelávania. Investovať do inovácií z pohľadu technológií, liečebných postupov, prístupu k zamestnancom aj pacientom. Investovať do budovania dnes už silnej, kvalitnej značky, ktorá nekopíruje trendy, vytvára ich. Myslím, že mi porozumiete, ak poviem, že dnes nechceme len liečiť zuby. Chceme byť všeobecne uznávaní ako jeden z popredných a najpreferovanejších poskytovateľov služieb zubnej starostlivosti najmä prostredníctvom bezkonkurenčných výsledkov liečby,“ hovorí MUDr. Alexander Schill.

Vychovávajú si nástupcov

Poslaním Schill Academy je aj vzdelávať a vychovávať. V rámci kliniky učia a formujú nových šikovných lekárov, dávajú im priestor a čas na rozvoj zručností, ale aj na to, aby pochopili hodnoty a princípy fungovania kliniky. V akadémii, ktorá je ich vlastným prepracovaným systémom, mladí lekári pol roka pracujú pod dozorom skúsených kolegov. Ošetrujú pacientov zadarmo, osvojujú si tie najmodernejšie diagnostické a liečebné postupy, používanie technológií a prístrojov. Učia sa na práci skúsených lekárov a svojich úspechoch. Popri tom majú okrem výplaty zabezpečené aj ubytovanie. Tí šikovnejší získajú nielen certifikát, ale aj možnosť samostatne pracovať v Schillovej klinike.

Pacient potrebuje odborne zdatného lekára, ktorý rozpozná, pomenuje a vyrieši problém v ústach v relatívne krátkom čase. Pacient potrebuje svojmu lekárovi dôverovať a ten si jeho dôveru musí získať. Nielen tým, čo vie, ale aj prístupom, spôsobom komunikácie pred ošetrením, počas neho i po ňom. Už dávno neplatí, že len starší zubár je dobrý zubár. Dnes zubár na to, aby obstál v konkurencii  a zvládal súčasné trendy, potrebuje nielen ovládať remeslo, ale aj techniku. Tá nám umožňuje presnejšie a rýchlejšie liečiť. No sama to neurobí. Problémom je nedostatok zubárov ako takých a nedostatočná praktická výbava, pripravenosť mladých, teda absolventov lekárskych fakúlt. Navyše pandémia spôsobila, že aj tá nedostatočná prax v rámci štúdia je obmedzená alebo nijaká,“ konštatuje Schill.

Moderná stomatologická klinika Schill

Moderná stomatologická klinika Schill

„Využili sme poradenstvo pre rodinné podniky a riešili tému nástupníctva. Odovzdať žezlo svojmu nástupcovi je prirodzená, no ťažká vec. Je to síce ešte ďaleko, ale je dobré pripraviť sa. Vedieť, ako túto situáciu správne uchopiť,“ tvrdí MUDr. Alexander Schill.

Prvý kontakt? Jednoduchý

Objednáte sa online alebo zavoláte. V oboch prípadoch dostanete odpoveď v podobe konkrétneho termínu na návštevu kliniky. Vtedy, kedy vám to vyhovuje. Na recepcii potom vyplníte dotazník o zdravotnom stave, aby mali základné informácie, a absolvujete vstupnú prehliadku, ktorej súčasťou je aj RTG vyšetrenie. O minútku na monitore v ordinácii lekár vidí reálny stav vášho chrupu, prehliadne vám ústnu dutinu a už sa viete rozprávať o tom, čo konkrétne potrebujete. Po prvej návšteve odchádzate – ak si to váš stav vyžaduje – s liečebným plánom. Keď má niekto strach, pristupujú k nemu lekári s citom a empaticky. „Nech už je dôvodom návštevy ordinácie čokoľvek, je na nás, aby sme pomáhali, liečili a nesúdili. Všetko je o komunikácii. My potrebujeme vedieť, čo je vo veci. Pacient zasa to, ako mu pomôžeme. Komunikácia a vzájomná dôvera je liek na strach zo zubára,“ uzatvára doktor Schill.

Viktória Kiripolská
Foto: Schill

 

Služba na podporu rodinného podnikania poskytuje bezplatné poradenstvo, informácie a odbornú pomoc pre rodinné podniky, ktoré riešia otázky spojené s nástupníctvom a s generačnou výmenou, hľadajú možnosti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, plánujú integrovanie profesionálneho manažmentu, pripravujú transfer vlastníctva alebo v súčasnosti riešia dopady koronakrízy na rodinný podnik.

Viac informácií k tejto službe a otvoreným výzvam nájdete TU.

Začnite písať