Slovenské projekty v Európskej podnikateľskej cene

V európskom kole prestížnej súťaže European Enterprise Promotion Award (EEPA) nás budú reprezentovať dva projekty: Inter Pares – integrácia zdravotne postihnutých do spoločenského života a Program pre začínajúcich podnikateľov. Víťazov  celoeurópskeho kola vyhlásia v novembri v Bratislave, počas konferencie SME Assembly a teda aj počas nášho predsedníctva v EÚ.

Čo je EEPA?

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Výber slovenských projektov už  po siedmykrát zabezpečovala a koordinovala Slovak Business Agency (SBA).

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa jej zúčastnilo  vyše 3 100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. Toto ocenenie prezentuje príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania a povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola. Odborná porota z nich napokon vyberie víťazov, ktorí budú vyhlásení počas konferencie SME Assembly, 23 – 25. novembra 2016 v Bratislave. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Komisia vyberala z týchto prihlásených projektov:

TETRAPAKY – školský zber a recyklácia nápojových obalov  (Kuruc Company, Spol. s.r.o. VeľkéLovce)

Inter Pares (Law & Political Science Agency, s.r.o., Bratislava)

Online výstava slovenských výrobkov (EKA–Engineering, s.r.o. Bratislava)

Vyvážajme odpad, nie kontajnery (IT, s.r.o., Bratislava)

Intenzívna akadémia pre začínajúce podnikateľky (OZ Podnikanie – ženy, Žilina)

Program pre začínajúcich podnikateľov (Slovenská sporiteľňa, Bratislava)

Občianske združenie E-ženy – podporujeme ženy v online podnikaní (Občianske združenie ženy, Senec)

Do európskeho kola postupujú dva projekty, vybrané komisiou – Inter Pares a Program pre začínajúcich podnikateľov.

Inter Pares

Iniciatíva je zameraná na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovanie bariér v praxi.

Zlepšuje komunikáciu medzi osobami s postihnutím a orgánmi štátnej správy a samosprávy. Pomáha im predchádzať prieťahom, nedorozumeniam, nezhodám a súdnym sporom pri vybavovaní kompenzácií. Zabezpečuje vzdelávanie týchto osôb v oblasti ich práv a rieši bezbariérovosť vo verejných budovách.

Iniciatíva „Inter pares“ v tomto období postupne zavádza svoje ciele do praxe. Jej zakladateľom je obchodná spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY  s. r.o., ktorá v roku 2015 získala Štatút chránenej dielne.

Program pre začínajúcich podnikateľov

Cieľom programu je zvyšovať životaschopnosť začínajúcich podnikateľov formou networkingu, poskytovaním mentorov, ktorí im pomáhajú plniť dohodnutý plán a hľadať riešenia na svoje podnikateľské problémy.

Slovenskí podnikatelia majú nízku mieru prežitia. Mnohé nápady, ktoré nemajú globálne ambície a netýkajú sa technologických inovácií, ťažšie uspejú u investorov. A banky nefinancujú začiatky podnikania pre ich veľkú nepredvídateľnosť a rizikovosť, vyžadujú účtovné výkazy za uplynulé roky a ručenie.

Autorom projektu je Slovenská sporiteľňa, ktorá podporuje začínajúcich podnikateľov formou povolených prečerpaní. Svoju pozornosť upriamila aj na začínajúce slobodné povolania (lekárov, farmaceutov, právnikov a audítorov a daňových poradcov). Tí môžu získať finančnú podporu banky v podobe rýchlych kontokorentných úverov a rýchlych bezúčelových splátkových úverov za zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Autor: Oľga Némethová

Začnite písať