Slovenské spoločnosti budú mať ľahší prístup na trhy zahraničných partnerov

Slovak Business Agency (SBA) ponúka malým a stredným podnikom so sídlom na Slovensku možnosť registrovať sa do databázy medzinárodnej spolupráce, ktorá je v súčasnosti v štádiu prípravy.

Jedna z noviniek SBA, ktorá je realizovaná na základe kooperácie so zahraničnými partnermi, je podpora medzinárodnej spolupráce slovenských a zahraničných spoločností prostredníctvom vyslania a/alebo hosťovania skúsených manažérov v domácich a zahraničných spoločnostiach. Úvodným stretnutím bolo informačné podujatie zamerané na spoluprácu s uzbeckými partnermi, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2014  v Bratislave. Zúčastnené spoločnosti sa dozvedeli viac informácií o možnosti a podmienkach zapojenia sa do tohto programu.

Prehľad služieb, ktoré poskytuje SBA na podporu zahraničnej spolupráce:

  • poradenstvo, informácie a konzultácie zamerané na podporu podnikania v zahraničí
  • odborné podujatia so zameraním na podnikanie v zahraničí
  • podpora medzinárodnej spolupráce – pomoc pri hľadaní obchodného, či technologického partnera, nadväzovaní kontaktov a networkingu
  • finančné programy pre firmy (mikropôžičky, rizikový kapitál a pod.)
  • pomoc pri zapájaní sa do medzinárodných programov, projektov, výziev a tendrov
  • sprostredkovanie možnosti ovplyvniť, pripomienkovať a kreovať európsku legislatívu
  • zviditeľnenie úspešných príbehov firiem, ktoré využili služby SBA na podporu medzinárodnej spolupráce
  • vydávanie informačných materiálov na témy týkajúce sa podnikania v zahraničí
  • hosťovanie zahraničných manažérov vo Vašej organizácii a vysielanie Vašich zamestnancov na študijno-pracovné cesty v zahraničných firmách

Spoločnosti, ktoré majú záujem o služby SBA, sa môžu priebežne registrovať prostredníctvom on-line formulára. Radi Vám poskytneme viac informácií o databáze a podujatí osobne, e-mailom alebo telefonicky.

SBA, ako člen siete Enterprise Europe Network, podporuje medzinárodný rast slovenských podnikateľov, sprostredkováva im kontakty na zahraničné spoločnosti a naopak zahraničným spoločnostiam na slovenské. Pomáha im nájsť potenciálnych obchodných, či technologických partnerov, preniknúť na nové trhy a to nielen v rámci EÚ, ale aj na trhy tretích krajín (napr. Rusko, Uzbekistan, Japonsko a iné). SBA ďalej organizuje podujatia zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce, pomáha pri transfere technológií, či hľadaní partnera pre spoločný výskum a vývoj. Spoločnosti zaregistrované v databáze medzinárodnej spolupráce budú môcť využívať širokú škálu služieb SBA v tejto oblasti. Môžu sa zúčastniť odborných podujatí, neformálnych a networkingových stretnutí zameraných na podporu medzinárodnej spolupráce.

Kontakt:
Slovak Business Agency (SBA)
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Tigran Aleksanyan
02 502 44 521
aleksanyan@sbagency.sk
www.sbagency.sk

Začnite písať