Slovensko chce zaujať v súťaži remeslami a podnikaním mladých

Do súťaže Európska cena za podporu podnikania pôjdu Slovensko v európskom kole reprezentovať projekty: Podnikateľský nápad roka (Združenie mladých podnikateľov Slovenska) a Ľudové remeslá – šanca pre všetkých (Tradičné ľudové remeslá). Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 2. – 3. októbra 2014 vo talianskom Neapoli a zúčastnia sa ho všetci nominovaní kandidáti.

Podnikateľský nápad roka propagujepodnikanie medzi mladými ľuďmi, oceňujenajlepšie podnikateľské nápady a za pomoci lídrovsúčasného biznisu pomáha ich premene na úspešné podnikanie. Je to najväčší projekt v SR, počet prihlášok je vysoký aj v medzinárodnom porovnaní podobných iniciatív.

Iniciatíva Ľudové remeslá – šanca  pre každého propaguje ľudové remeslá organizovaním medzinárodných podujatí. Podporuje drobných remeselníkov, rozširuje záujem o ľudové remeslá, hlavne u detí a mládeže, napomáha zdravotne postihnutým, starým občanom a dlhodobo nezamestnaným pri ich záujme o ľudové remeslá formou workshopov a tvorivých dielní.

Súťaž  Európska cena za podporu podnikania sa v Slovenskej republike organizuje od roku 2006. Vyhlasovateľom súťaže je Európska komisia a národným koordinátorom na území SR je Slovak Business Agency (SBA). Do národného kola sa prihlásili 4 projekty. Hodnotenie prebiehalo elektronickou formou. Hodnotiaca komisia vybrala 30. apríla 2014 dvoch kandidátov, ktorí budú Slovensko reprezentovať v európskom kole projektu.

Prehľad prihlásených projektov a ich celkové bodové ohodnotenie: 

Projekt Kategória Spolu
Ľudové remeslá- šanca pre všetkých Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých 315
“future accelerated” Podpora podnikateľského ducha 231
Podnikateľský nápad roka Podpora podnikateľského ducha 365
Start-up kancelária Podpora podnikateľského prostredia 233

 

Slovenská hodnotiaca komisia sa skladala zo zástupcov:

  • Ministerstva hospodárstva SR
  • Slovak Business Agency
  • Združenia podnikateľov Slovenska
  • Slovenského živnostenského zväzu

V ktorých kategóriách sa súťažilo: 

 Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

 Investície do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej či miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských  a manažérskych zručností.

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré podporujú podniky, obzvlášť malé a stredne veľké podniky, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.

 Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných partnerstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória taktiež oceňuje úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami, ako sú nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, migranti, zdravotne postihnuté osoby či osoby z etnických menšín.

1 Comment

  • Ing. Miroslava Haburajová
    10 rokov ago

    Dobrý deń, zaujala nás Vaša info stránke a radi by sme vedeli aké sú podmienky účasti na tomto projekte. Na Slovenskom trhu pôsobíme od októbra 2014 a zameriavame sa na textilné kolekcie do detských izieb a detských postieľok. Na Slovensku patríme k jedinečným, čo sa týka ručne vyrábaných kolekcií a preto, by sme poprosili bližšie informácie o tom, aké sú podmienky účasti. Pekne ďakujeme za odpoveď. S pozdravom Tím Denalya (www.denalya.sk)

Comments are closed.

Začnite písať