Startup sharks radia slovenským podnikateľom

Aké 3 najväčšie chyby robia startupisti pri uchádzaní sa o pozornosť investora?

Radí Bill Reichert

 1. Nevedia zrozumiteľne a jasne vyjadriť čo robia a čo ponúkajú.
 2. Neprichádzajú s presvedčivým a hodnotným návrhom, ktorý by bol jedinečný a odlišoval sa.
 3. Nie sú dôveryhodní a to buď preto, že preháňajú alebo preto, že nedokážu poskytnúť dôkazy o tom, že zákazníci budú ich produkt milovať a uprednostnia ho pred konkurenčným.

A preto buďte zrozumiteľní, buďte presvedčiví a buďte dôveryhodní.

 

Akých 5 rád by ste dali mladým podnikateľom, ktorí chcú získať peniaze od investora?

Radí Ken Singer

 1. Poznajte svoje publikum: čo sa im páči, odkiaľ pochádzajú, aká je ich motivácia. Spravte si o nich výskumu, do čoho by asi investovali. Musíte im najprv rozumieť.
 2. Buďte pripravení.
 3. Nebuďte agresívni, ak sa vás niečo opýtajú alebo vám poradia.
 4. Vždy používajte relevantné a aktuálne dáta. Ak sú tieto dáta príliš dobré na to, aby boli pravdivé, majte pri sebe materiály, ktoré ich podložia.
 5. Nikdy tam nechoďte s myšlienkou, že idete získať peniaze. Choďte tam jednoducho prezentovať svoje myšlienky, o ktorých si myslíte, že sú brilantné.

 

Aké najčastejšie problémy vedú k zlyhaniu startupu?

Radí Gigi Wang

 1. Problémy manažmentu a vedenia firmy. Hovoríme o prípadoch, keď vodca nedokáže zložiť taký tím, ktorý nasleduje jedinú víziu spoločnosti (zakladatelia sa nedohodnú na rovnakom smere firmy).
 2. Majitelia spoločnosti nedokážu rozpoznať nedostatky vo firme, vrátane vlastných slabín a nesnažia sa ich napraviť.

Premýšľajte teda nad tým, koho si vezmete do tímu. Nebojte sa riskovať a vyjdite zo svojej komfortnej zóny. Len tak sa naučíte nové veci a rozviniete viac zručností. A tiež sa uistite, že všetko čo robíte, prináša hodnoty aj pre iných, najmä zákazníkov a partnerov.

 

Aké vlastnosti a kvality sú najdôležitejšie pre startup?

Radí Alfredo Coppola

Pri hodnotení startupov pri ich vstupe do Silicon Valley sa riadime dvoma najhlavnejšími kritériami:

 • technológia – musíme si byť istí, že startup ponúka riešenie na skutočný problém, na ktorý bude trh ochotný minúť veľa peňazí.
 • tím zakladateľov – mali by mať „3 H“: “Hustler, Hacker a Hipster”. Hustler – energický človek, obchodne zmýšľajúci líder, ktorý vie, ako predať niečo, čo má hodnotu potenciálnym kupcom; Hacker má vyvinúť zdravé technologické riešenie, ktoré sa dá chrániť patentom a Hipster, ktorý sa postará o užívateľské prostredie a zákaznícky servis podnikania.

 

Čo by ste poradili slovenským startupom, ak chcú preraziť na domácom či zahraničnom trhu?

Radí Chris Burry

Tak v prvom rade som bol ohromený úrovňou ich technickej spôsobilosti, nadšením a rozhodnutím byť podnikateľmi. To sú vlastnosti, ktoré úspešní podnikatelia potrebujú. Kľúčom k úspechu startupu je orientácia na zákazníka a problém, ktorý má. Bohužiaľ, niektoré slovenské startupy začínajú s technológiou, nie zákazníkom. Výsledkom je, že majú riešenie a hľadajú pre neho problém a nie naopak.

Takže moja rada znie:

 • Začnite so zákazníkom a jeho problémom.
 • Potom si zostavte dobrý tím, ktorý problém odstráni. Analýzy ukazujú, že tímy zložené z 2-3 spoluzakladateľov, ktorí sa dopĺňajú, sú 4-6 krát úspešnejšie ako sólo zakladateľ.
 • A nakoniec navrhnite perfektné riešenie na problém.

 

Začnite písať