Ťažba nerastných surovín = pomoc poľnohospodárstvu


Startup ekolive dáva priemyselnému odpadu druhý život. Nahrádza nebezpečné metódy ťažby a spracovania nerastných surovín a odstraňuje kovy z priemyselných minerálov tak, že z nich produkuje prírodné biohnojivá, biostimulanty a biopesticídy pre organické poľnohospodárstvo. Bližšie nám o tomto špecifickom projekte porozprávala Darina Štyriaková, výkonná riaditeľka projektu ekolive, ktorá stojí na jeho čele.


Predstavte sa našim čitateľom. Kto ste, čo robíte, čo ponúkate?

Ekolive je startup podporený európskym inštitútom pre inovácie a technológie EIT Food a EIT RawMaterials. Rovnako prvým poskytovateľom novej ekologickej metódy biolúhovania (InnoBioTech®), registrovanej ako patent Európskej únie na ekologické uvoľňovanie prvkov a degradáciu toxických kontaminantov z rôznych materiálov baktériami microlive®. Vďaka inovatívnej biologickej technológii riešime environmentálne riziká a čistíme kontaminované lokality znečistené ťažkými kovmi alebo toxickými látkami.

V čom je vaša služba svetová?

Naša firma je prvou a jedinou na svete, ktorá ponúka nový a ekologický typ biolúhovania. Klasické biolúhovanie využíva baktérie, ktoré produkujú kyselinu sírovú a veľmi nízke pH, čo je nebezpečné pre životné prostredie. Naše baktérie pracujú pri vyššom pH a produkujú len organické kyseliny, ktoré sú biologickou náhradou za nebezpečné pesticídy.

Je to prvá priemyselná produkcia prírodných organických kyselín pre organické poľnohospodárstvo. Ide o bezpečný a prírodný proces, v ktorom sa dajú upravovať rôzne nerastné suroviny či odpady. Výsledkom sú biohnojivo, biostimulanty a biopesticídy pre bezpečnú a zdravú produkciu jedla bez chemikálií.

Ako sa vám podarilo preraziť do sveta?

Tvrdou prácou, prezentovaním sa na rozličných konferenciách a hľadaním zákazníkov všade po svete. Veľkou pomocou bol a je európsky inštitút pre inovácie a technológie EIT Food a EIT RawMaterials, kde sa nám podarilo spolupracovať a nadviazať kontakty s rozličnými európskymi univerzitami a aj s priemyselnými partnermi. Dokonca sa nám podarilo začleniť znečistené lokality zo Slovenska do európskych projektov, aby sa vyvinula najlepšia metóda na ich vyčistenie.

Darina Štyriaková

Je niečo, čo by ste odporučili podnikateľom, ktorí chcú preraziť na inom trhu?

Predovšetkým to skúsiť. Preraziť v zahraničí je často jednoduchšie ako u nás doma. Prekážkou je napríklad nedôvera západných krajín voči východným krajinám, a teda je výhodou získať do tímu lokálnych ľudí.

Čo vám z pohľadu regulácií podnikateľského prostredia uľahčuje podnikanie a ktoré pravidlá, naopak, považujete za nešťastné?

Zavedenie eGovernmentu pre elektronickú komunikáciu podnikateľov a štátnej správy je z nášho pohľadu dobrý krok. Mohol by veľa vecí zjednodušiť, no systém občas nefunguje. Administratívne zaťaženie je vysoké a právne predpisy sú komplikované. Treba zlepšiť prehľadnosť, zjednodušiť legislatívu a znížiť administratívnu náročnosť úkonov. Inventúra existujúcich právnych predpisov s cieľom znížiť administratívne a regulačné zaťaženie podnikania o viac než štvrtinu je prínosná. Neopodstatnené regulačné a finančné bariéry, byrokracia, nákladové a časové zaťaženie podnikateľov sú stále dosť vysoké.

Aké služby ste čerpali v SBA? Plánujete využiť ďalšie?

Každému odporúčame bezplatné poradenstvo pri podávaní európskych projektov a konzultácie s expertmi. Je skvelé, že máme na Slovensku takúto podporu. SBA vyhlasuje rôzne výzvy, ktoré treba sledovať, lebo dokážu navigovať a poradiť, pokiaľ ide o získanie financií na podnikanie či legislatívu. Ak ste podnikateľ, a neviete, na koho sa obrátiť, SBA by mala byť prvá voľba.

Text: Martina Gyenes
Foto: ekolive

Využite v priebehu roka až 10 hodín konzultácií s naším odborným garantom, ktorý vám pomôže súrne vyriešiť akýkoľvek čiastkový problém vo vašom podnikaní, resp. pred rozbehom podnikania – marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, elektronické podnikanie, komunitárne programy, export či internacionalizácia a alternatívne formy podnikania. Navrhne vám praktické kroky, ktoré budete vedieť jednoducho aplikovať v praxi. 

Viac informácií k službe Krátkodobé individuálne poradenstvo nájdete TU

Začnite písať