Téma podnikania neplnoletých na Slovensku ožíva


Simona Mištíková

Výsledky najnovšieho prieskumu ukazujú, že prekážok, ktoré musia mladí podnikatelia preskákať nie je málo a s niektorými problémami sa dlhodobo nedarí pohnúť. Napriek tomu sa zaraďujeme medzi krajiny s vysokou mierou podnikateľskej aktivity mladých ľudí, čo potvrdzuje aj Global entrepreneurship monitor – počiatočná podnikateľská aktivita na Slovensku dosahuje najvyššiu úroveň u mladých ľudí vo veku do 24 rokov (19,2%).

Aj preto pokladáme za dôležité nebrániť mladým ľuďom v realizácii ich nápadov a upriamujeme pozornosť na tému podnikania neplnoletých. V súvislosti s novelou Živnostenského zákona v uplynulom roku, prišiel aj návrh, ktorý by zmenil situáciu mladým Slovákom so záujmom o podnikanie. Avšak ten neprešiel. Ide o komplexnú úpravu, ktorá musí byť kvalitne pripravená a dotkne sa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka či Zákona o rodine. Problémy, ktoré s touto témou súvisia však nie sú neriešiteľné a ukazuje to aj príklad Česka, kde majú neplnoletí mladí ľudia možnosť podnikať už roky.

Na jednej strane vidíme rekordné počty noviel a dlhodobo nevyriešený problém, na ktorý mladí podnikatelia poukazujú – frekvencia zmien v zákonoch. Na druhej strane sa v rekordných počtoch noviel stále nenašla tá, ktorá by umožnila mladým realizovať ich inovatívne nápady aj v skoršom veku a naša právna úprava patrí medzi najprísnejšie v Európe.

Hoci väčšina krajín, ktoré povoľujú podnikanie neplnoletých, na to vyžaduje povolenie súdu a zároveň obmedzuje vekovú hranicu, pri ktorej môže mladistvý podnikateľ vykonávať túto činnosť (pohybuje sa od veku 15 – 17 rokov), na Slovensku zatiaľ osobe mladšej ako 18 rokov nie je umožnené podnikať ani so súhlasom súdu.

Vo svete je pritom niekoľko pozitívnych príkladov neplnoletých podnikateľov. Jedným z nich je Belgičan Shubham Banerjee, ktorý ako 13-ročný založil spoločnosť zameranú na výrobu nízkonákladových tlačiarní v Braillovom písme, alebo Mikaila Ulmerová z USA, ktorá vo svojich štyroch rokoch začala pracovať na nápade s vlastnou limonádou a v 11-tich vyjednala s Whole Foods distribučnú zmluvu vo výške 11 miliónov dolárov. Núdza o šikovných mladých podnikavých ľudí nie je ani v susednom Česku. Napríklad Václav Staněk z Fryštáku u Zlína začal na svojom hlavnom biznisovom projekte pracovať v 17-tich rokoch.

Simona Mištíková
Predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska

Začnite písať