Tradícia Inovácie Tailoring


Tri indície z titulku spájajú súčasnú značku NEHERA s  tou bývalou s  rovnakým názvom, ktorá tu bola už takmer pred sto rokmi. Reštart značky NEHERA sa podaril v  roku 2013 ako pokusný projekt v  rámci činnosti agentúry JANDL pod vedením Ladislava Zdúta. Bola to snaha expandovať v  rámci kreatívneho priemyslu aj do iných oblastí.


Cieľ firmy, ktorá dnes sídli v Bratislave, bol jasný: nadviazať na výrobný potenciál textilného priemyslu, ktorý bol v  našom regióne už za prvej republiky na vysokej úrovni, a  zužitkovať ho. A  to všetko prostredníctvom univerzálneho jazyka. „Nie je ním slovenčina ani angličtina. Odev je dobrý prostriedok pre univerzálny jazyk dizajnu. Dá sa ním komunikovať na celom svete,“ tvrdí firma.

Osem rokov spoločnosť vyrába lokálne. „Už vtedy bola minimálna mzda na takej úrovni, že Slovensko nepredstavovalo dielňu pre diskontné alebo strednoprúdové značky zo západnej Európy. Bolo nám jasné, že budeme mať vyššiu cenu. Móda je v  tomto smere zaujímavá a  perspektívna ako súčasť kreatívneho priemyslu s  potenciálne vyššou pridanou hodnotou.“

Maloobchodná sieť kvality

Prostějov, rodné mesto Jana Neheru (jedného z  najtalentovanejších československých podnikateľov v  prvej polovici dvadsiateho storočia, ktorý dokázal úspešne prepojiť výrobu až po maloobchod), sa mohol pochváliť prvou konfekčnou manufaktúrou už v  roku 1868. Sto percent textilného priemyslu zostalo po rozpade Rakúsko-Uhorska v  roku 1918 v  novovzniknutom Československu. Nehera s  Arnoštom Rolným, ďalším módnym magnátom tých čias, predstavovali novú alternatívu textilného odvetvia – lacnejšiu verziu krajčírskeho šitia na mieru a  súčasne dostupnú alternatívu domáceho šitia.

Zároveň Nehera rozvíjal maloobchodnú sieť takej kvality, úroveň ktorej by možno stačila ešte aj dnes. Firma prevádzkovala veľkopriestorové predajne s  kompletným sortimentom ženského, mužského a detského oblečenia aj s  pridanými službami, ako sú úprava odevov, čistiarne, predajne s  oddychovou zónou, časopismi, detským kútikom a  podobne.

„Takýto modus operandi v  prvej Československej republike ma viac než zaujal. Fascinovalo ma to. To, čo známi americkí futurológovia, manželia Heidi a  Alvin Tofflerovci opísali v  knihe Powershift v  roku 1990 ako budúcnosť, Jan Nehera zrealizoval už 50 rokov predtým,“ uviedol Ladislav Zdút.

Nové modely ako tímová práca

Tvorba nových modelov je náročný kreatívny a  logistický proces. Ak chce niekto uspieť s  dizajnovou výrobou globálne, musí dosiahnuť určitú minimálnu úroveň kvality  súčasne v  celom priereze marketingu a  v  každom prvku marketingového mixu. (Pozn: marketing sa nerovná marketingovej komunikácii).

„Bratislava nie je žiaden svetový kreatívny hub. To je aj jeden z dôvodov, prečo skôr dostanete zahraničného spolupracovníka do Krakova ako do Bratislavy. My sme preto boli nútení si od začiatku vytvárať celú potrebnú infraštruktúru sami,“ opisuje Zdút.

Odkaz Martina Margielu

Značka NEHERA si musela budovať nielen tím, ale aj  dodávateľskú infraštruktúru (dizajnéri, konštruktéri strihov, vývojári, výrobcovia atď.). Všetko od podlahy.

Dialo sa tak pod vedením Bibiány Zdútovej, ktorá je managing a  collection directorkou značky NEHERA. Vedie tím od začiatku roka 2014. Je to najmä jej zásluha, kam až sa NEHERA odvtedy dostala.

Kreatívne vedenie značky je dnes v  rukách Bibiány a  Ladislava, čiže manželov Zdútovcov. Mimoriadne dôležitá je vždy aj osoba a pozícia hlavného dizajnéra, ale i celého tímu. Zdútovci ctia odkaz Martina Margielu. Tento známy belgický dizajnér často hovoril, že kolekcia je výsledkom práce mnohých rúk, mnohých hláv a  mnohých sŕdc. To je zrejme aj dôvod, prečo sa neukazoval na pódiu po prehliadke.

Súčasný tím NEHERY tvoria prevažne Slováci, ale so skúsenosťami z  USA, Talianska, Francúzska či Belgicka. Dokážu sa orientovať vo svete a  v nárokoch svetových trhov.

Lokálna vs. svetová NEHERA

V  čom sú výrobky značky jedinečné? Sú autentické, kvalitné, iné a bez zliav. V  tomto sú svetové. Firma sa snaží popracovať aj na tom, aby ich ohlas vo svete zostal trvalý, udržateľný a  globálny. Aby to nebolo len o  Južnej Kórei, Číne či  Viedni. V  NEHERE nesledujú primárne svetové trendy, nemyslia na ne, ako tvrdí Zdút. Snažia sa skôr svojimi nápadmi inšpirovať iných.

Zdútovci majú byť na čo hrdí. Firma nielenže stále žije, ale ustavične napreduje. Jej objednávky rástli dokonca  aj počas pandémie.

„Zatiaľ sme dokázali málo. Rady rozdávať nebudeme, ale jedno všeobecné odporúčanie by sme vedeli vyzdvihnúť. Je dobré nerozprávať o  vybočení z  komfortnej zóny, ale dokázať byť mimo nej aj niekoľko rokov nepretržite. Dôležité je mať len najvyššie nároky, a to bez výnimky na seba aj na okolie,“ myslí si Zdút.

Dôsledky pandémie

Ani pandémia chod firmy neohrozila. Zamestnanci robili to isté čo pred ňou. „Mám pocit, že sme sa na ňu pripravovali niekoľko rokov. Vytvárali sme si vlastnú lokálnu infraštruktúru, selektovali výrobky, Vyberali tie, ktoré akceptovali naše kvalitatívne nároky a  malé série. Vlani v  apríli sme aj trochu zúžili kolekcie. Začali sme cestovať do Soulu, prestali chodiť do Paríža a  Milána. Amerika a  Európa nám padli objednávkami skoro na nulu, ale Kórea a  Čína začali prudko rásť. Aj preto sme celkovo i počas pandémie zvyšovali zaknihované objednávky.“

Prekážky v podnikaní

Situácia vo firme však nie je jednoduchá. Kým podobné zahraničné značky – či už z  Fínska, alebo z Francúzska – dostávajú širokú a  cielenú podporu od štátu aj od profesijných združení, NEHERA nie.

„Žijeme v  krajine hlboko postihnutej podvodmi a  korupciou. To negatívne zasahuje malé a  stredné firmy. My sme na začiatku nevedeli skoro pol roka získať súhlas daňového úradu, keď sme sa chceli stať platiteľmi DPH. Bez toho – ako takmer stopercentný vývozca – by sme neboli úplne konkurencieschopní, keďže všetky vstupy by sme mali o  dvadsať percent drahšie,“ vysvetľuje Zdút.

Z  hľadiska podnikania je podľa neho Slovensko priam preregulovaná krajina, v  ktorej však oproti iným preregulovaným krajinám nefunguje takmer žiadna reálna podpora kreatívneho priemyslu. Výpočet nešťastných rozhodnutí pri slovenskej regulácii by bol dlhý. Najhoršie je podľa Zdúta tzv. ustavičné „zlepšovanie“ zákonov, čiže ustavičné zmeny pravidiel. Ako sám tvrdí, radšej nech nie sú ideálne, ale aspoň pár rokov rovnaké.

Na druhej strane úplné chýbajú regulácie, ktoré by mali ambíciu vyžadovať spoločensky a  ekologicky zodpovedné správanie. Hrdinami ekonomických a  marketingových fór sú stále firmy, ktoré dovážajú „odpad“ z  Číny alebo Bangladéša za pár centov. Alebo vyrábajú napríklad v  Brazílii na úkor pracovných miest v  EÚ.

Aj služby od SBA

Aj NEHERA má skúsenosti so službami SBA. „Využili sme poradcu pre corporate finance, strategické plánovanie a  M & A. Prvý raz sme dostali a cítili podporu z verejného okruhu, za čo, samozrejme, ďakujeme. Plánujeme využiť aj poradenstvo pri rozvoji rodinných firiem a výchove manažérskych kádrov. Ak to všetko dobre dopadne,“ dodáva na záver Ladislav Zdút.

Využite v priebehu roka až 80 hodín konzultácií s naším odborným garantom (garantmi), ktorý vám poskytne poradenstvo šité na mieru a podľa vašich požiadaviek – marketing, financie, právo a legislatíva, manažment, nástroje elektronického podnikania, vrátane prevádzkovania e-shopov, export a internacionalizácia, alternatívne formy podnikania atď.

Viac informácií k službe Dlhodobé individuálne poradenstvo nájdete TU

Martina Gyenes
Foto: Nehera

Začnite písať