Trendy vo svete akcelerátorov

Startupy potrebujú pre svoj rast vhodné podmienky a prostredie. Miesta, ktoré tvoria podpornú infraštruktúru pre budovanie startupov, sú najmä inkubátory a akcelerátory. Akcelerátor je organizáciou, do ktorej startupoví podnikatelia vstupujú a opúšťajú ju ako skupina ľudí, ktorá prechádza presne stanoveným a časovo ohraničeným tréningovým programom, zvyčajne 3 až 6-mesačným, s poskytnutou finančnou podporou pre podnikateľský zámer na konci programu. Medzi najúspešnejšie svetové akcelerátory patria:

YCombinator

  • je americký akcelerátor, ktorý od roku 2005 financoval vyše 500 startupov.  Dvakrát ročne investori investujú menšie množstvo peňazí do väčšieho množstva startupov, ktoré následne presunú do kancelárií v Silicon Valley. Tam sa im intenzívne venujú mentori, aby ich rozvinuli do čo najlepšej možnej formy a zdokonalili ich nápad. Každý cyklus vyvrcholí Demo dňom, kedy sa startupy prezentujú investorom. Špecifické pre YCombinator nie je len financovanie startupov ale spôsob práce:

Večere
Večere sa konajú týždenne od 18.00 hod. často až do polnoci. Počas nich tímy navzájom prezentujú svoje úspechy aj neúspechy, ktoré dosiahli za predošlý týždeň.

Podujatia
Počas každého cyklu sa uskutočňuje niekoľko podujatí. Zvyčajne sú založené na získaní podnetov a nápadov investorov a zakladateľov, poradenstve a motivovaní. Súčasťou sú aj Angel Days a Demo Days. Angel Days sa konajú v polovici akceleračného programu, kedy je každý startup v tíme s 2 podnikateľskými anjelmi a spoločne pracujú na zdokonaľovaní ich podnikateľského plánu či spoločnosti. Vyvrcholením celého cyklu je prezentácia na Demo Days, počas ktorých startupy prezentujú svoj podnikateľský zámer pred niekoľko sto podnikateľmi a investormi.

Úradné hodiny
Podstatou programu v YCombinator je poskytovať poradenstvo malou skupinou poradcov a mentorov z radov zakladateľov a partnerov akcelerátora. Do poradenstva je zapojená aj sieť absolventov akcelerátora, ktorí sa podieľajú na príprave Demo Day tak, aby poskytli startupom spätnú väzbu a cenné skúsenosti z ich pôsobenia v YCombinator.

Seedcamp

  • je londýnsky najprepojenejší investor počiatočného (seed) kapitálu a európsky líder v micro-seed investovaní a mentoringu. Seedcamp, od svojho založenia v roku 2007, zastrešuje viac ako 90 európskych najsľubnejších startupov. Model Seedcamp je odlišný od amerického, pretože Seedcamp prispôsobuje akceleračný program európskym podmienkam, v ktorých je ťažšie získať peniaze na finacovanie startupov prostredníctvom mini Seedcampov.

Seedcamp akcelerátor zastrešuje sieť mini Seedcampov po celej Európe, v ktorých je umiestnených niekoľko desiatok startupov. Podnikateľov mentorujú a vyučujú zakladatelia a investori zo siete Seedcampov. Ročne investori podporia len 5 až 20 startupov.

Startup Bootcamp

  • je spoločný európsky projekt akceleračného programu, ktorý trvá 3 mesiace a je rozdelený do troch fáz: tvarovať, budovať a predať. Počas prvých týždňov sú startup spoločnosti vystavené veľkému počtu rôznych názorov od rôznych mentorov a poradcov. Každý startup podnikateľ si musí byť istý, že pracuje s dobrým nápadom. Približne 50 % zo startupov zmení svoj zámer ešte počas tejto fázy.

V momente, keď je startup presvedčený o svojom podnikateľskom zámere, je čas na budovanie produktu. V tejto fáze sa vyvíja produkt, ktorý je následne predstavený vzorke potenciálnych zákazníkov pre získanie spätnej väzby. Počas celého programu sú startupy v kontakte so zákazníkmi, ktorí svojimi pripomienkami pomáhajú zakladať podnikanie na riešení reálnych problémov a odzrkadľovať reálnu potrebu, za ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť.

StartupYard

  • je prvý startup akcelerátor v Českej republike, ktorého cieľom je počas 3 mesiacov akcelerovať rozvoj vybraných českých a slovenských startupov s globálnym potenciálom najmä v oblasti IT. Cieľom StartupYardu je pomôcť nájsť uplatnenie na trhu, sprostredkovať kontakty na potenciálnych podnikateľský anjelov, ale aj ponúknuť mentorský a poradenský program.

Do akcelerátora sú firmy vyberané na základe prísnych kritérií. Každý vybraný start up získa okrem pomoci mentorov aj luxusnú kanceláriu v pražskom coworkingovom centre TechSquare a investíciu 6 000 €. Akcelerátor získava za poskytnuté služby 10%-ný podiel v akcelerovanej firme.

Všetky tieto iniciatívy majú spoločné jedno – dať príležitosť rozpracovať nápad do podoby reálneho podnikateľského plánu a pomôcť tento plán aj úspešne uplatniť na trhu.

V nasledujúcom čísle prinesieme viac o podnikateľských inkubátoroch.

Začnite písať