Úskalia šedého dovozu výrobkov a platenie dane

Zabezpečujete odbyt svojich výrobkov tak, že ich nakupujete v zahraničí a obchádzate oficiálne distribučné kanály? Ak nakupujete tovar v inej krajine s cieľom ho bez súhlasu výrobcu, resp. výhradného distribútora predávať v SR, ide o tzv. paralelný alebo šedý dovoz.

Aj keby ste nakupovali v obchodnom dome v zahraničí nezabránite úplne tzv. šedému dovozu, pokiaľ má na daný výrobok na území SR výhradné zastúpenie iný predajca.

Aj keď samotný paralelný dovoz nemusí byť protiprávny, treba si preveriť obchodné podmienky spoločnosti, ktorej výrobky budete nakupovať za účelom ich ďalšieho predaja. Najmä si preverte, či neexistujú určité (územné, či iné) obmedzenia ďalšieho predaja týchto výrobkov, ktoré by mohli spôsobiť porušenie určitého zmluvného záväzku a tým pádom vznik určitej zodpovednosti.

Čo sa týka dane z pridanej hodnoty vyčíslenej na daňovom doklade z registračnej pokladnice v zahraničí môžu nastať dve situácie:

  • ste platiteľom DPH zaregistrovaným v SR
  • nie ste platiteľom DPH zaregistrovaným v SR

Pokiaľ ste platiteľom DPH, pri nákupe zaplatíte sumu vrátane vyčíslenej DPH v sadzbe platnej v zahraničí, následne v daňovom priznaní k DPH priznáte nákup tovaru zo zahraničia a potom raz ročne máte možnosť po splnení zákonom stanovených podmienok požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty uhradenej v zahraničí.

Pokiaľ nie ste platiteľom DPH, vašou obstarávacou cenou tovaru bude cena vrátane vyčíslenej DPH v sadzbe platnej v zahraničí. Pri nákupoch tovaru zo zahraničia si musíte dávať pozor na obrat a po prekročení obratu vo výške 14 000 eur v kalendárnom roku ste povinní sa registrovať za platiteľa dane z pridanej hodnoty podľa § 7a zákona o DPH.

Začnite písať