VIREX – z lásky k vínu


Tradičnej produkcii vína z vybratých odrôd hrozna sa rodina Virágovcov venuje v Nesvadoch – známom regióne južného Slovenska – už od roku 1996. Na jej čele stojí FRANTIŠEK VIRÁG.

Aké boli začiatky podnikania vinárstva VIREX?

Náročné. Bola to cesta do neznáma. Veľa práce, množstvo otázok. Výroba vína, spracovanie hrozna, technologické zabezpečenie prevádzky. To všetko bolo novinkou aj pre mňa. Dovtedy som bol skôr degustátor a spotrebiteľ.

Ak by ste začínali podnikať dnes, zmenili by ste niečo?

Zmenil by som časy, v ktorých žijeme. V súčasnosti je veľmi náročné podnikať. Naše zákony a legislatíva týkajúca sa vinárskeho priemyslu sú zbytočne komplikované. Mnoho požiadaviek a povinností za málo podpory. Ostatné by som spravil rovnako. Každý krok ma naučil niečo nové. To ma posunulo ako človeka aj ako podnikateľa vpred.

Na čele vinárstva stojí František Virág

Na čele vinárstva stojí František Virág

Čo by ste odkázali začínajúcim podnikateľom?

Keď sa už niekto rozhodne podnikať, prajem mu veľa entuziazmu a šťastia. Aby natrafil na vďačnú klientelu a chápavých úradníkov. V neposlednom rade by som ich vyzýval aj k opatrnosti, rozvážnosti, keďže dnes je mnoho podvodníkov, na ktorých už veľa podnikateľov doplatilo.

Vinohrad rodinného vinárstva VIREX

Vinohrad rodinného vinárstva VIREX

Využívali ste služby SBA?

Prostriedky SBA sme využili prvý raz, keď išlo o projekt na podporu generačnej výmeny. Aj u nás je to aktuálna otázka.

Ako vaše podnikanie ovplyvnila pandemická situácia?

Spôsob podnikania sme nezmenili. Rozšírili sme spôsob predaja, podporili reklamu, inovovali našu internetovú stránku, aby si každý mohol objednať víno z pohodlia domova.

Akú radu by ste dali synom pri preberaní rodinného žezla firmy?

Syn stojí pri mne už desať rokov, postupne naberá skúsenosti, prináša inovácie. Prax, spoločné rozhodovania reálne vzniknutých situácií – či už dobrých, alebo menej dobrých – sú omnoho viac ako dobre mienená rada.

Čo je kľúčom k úspešnej rodinnej firme?

Súdržnosť a tolerantnosť sú prvoradé. Názory sa môžu líšiť, ale konečné rozhodnutie musí byť spoločné. Nájsť správnu cestu prijateľnú pre všetkých.

Čo pre vás znamená vinárske remeslo? Kto všetko sa mu vo vašej rodine venuje?

S vínom som začal pracovať ja. Postupne sa zaúčali synovia. Nie je to dedičstvo od starých otcov. Je to od prvopočiatku moja láska k vínu.

Aká je dôležitá pre podnikateľa zanietenosť pre produkt?

Pre nás to nie je práca, je to náš každodenný život, hobby, naše živobytie, keďže vo firme pracuje celá rodina.

Spracovanie hrozna

Spracovanie hrozna

Ponúkate produkty len v rámci Slovenska alebo ich vyvážate aj do zahraničia?

Naše fľaškové produkty možno kúpiť najmä na Slovensku a v Česku. Máme však rozpracovaný aj poľský, ruský a čínsky trh. Bohužiaľ, pandémia nám zviazala ruky. Vína v sudovej/cisternovej forme sa od nás dostávajú do celej Európy vďaka nášmu najväčšiemu partnerovi. Je ním spoločnosť J. E. Hubert, ktorá je dcérskou spoločnosťou Henkel & Co. Sektkellerei.

Ktoré z vašich produktov sú u spotrebiteľov najobľúbenejšie?

Pálava, Sauvignon Blanc, Rulandské šedé, Devín, Aletta, Dunaj a Alibernet.

Aké máte plány do budúcnosti?

Inovovať technológie spracovania hrozna. Aby sme vedeli vyrobiť ešte kvalitnejšie a zároveň cenovo dostupnejšie vína pre väčší okruh spotrebiteľov. A zároveň našich stálych zákazníkov prekvapiť ďalšími novinkami.

Martina Gyenes
Foto: Virex

Služba na podporu rodinného podnikania poskytuje bezplatné poradenstvo, informácie a odbornú pomoc pre rodinné podniky, ktoré riešia otázky spojené s nástupníctvom a s generačnou výmenou, hľadajú možnosti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, plánujú integrovanie profesionálneho manažmentu, pripravujú transfer vlastníctva alebo v súčasnosti riešia dopady koronakrízy na rodinný podnik.

Viac informácií k tejto službe a otvoreným výzvam nájdete TU.

Začnite písať