Vymeňte si info o finančnej i nefinančnej podpore startupov

inno

Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovak Business Agency
Vás pozývajú na bezplatné podujatie

Inno Start Forum,

zamerané na výmenu poznatkov v oblasti podpory startupov vo finančnej aj nefinančnej oblasti.

Registrácia

Fórum sa uskutoční v stredu 1.7.2015
od 15:00 do 17:00
v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Viac informácií

Začnite písať