Výmeny prinesú príležitosti na spoluprácu

Slovak Business Agency umožňuje uzbeckým podnikateľom pobudnúť v slovenských firmách prostredníctvom Manažérskeho tréningového programu. Program takto už spojil dve rodinné firmy z podobného odvetvia, ktoré momentálne uvažujú o budúcej spolupráci.

Jednou z firiem, ktorá využila možnosť hosťovať manažéra z Uzbekistanu, bola skúsená firma Novplasta, s.r.o., vyrábajúca fólie, vrecia a obalové materiály. Počas dvojtýždňového interšipu uviedla zástupcu zahraničnej firmy do problematiky nastavovania systémového a procesného riadenia, prípravy organizačnej štruktúry či popisu pracovných činností. Naučila ho aké stratégie zvoliť, keď bude jeho firma chcieť preraziť na trhoch EÚ alebo kooperovať so zahraničnými firmami.

Obe strany zhodnotili pobyt veľmi pozitívne. Novplasta vyzdvihla možnosť dozvedieť sa o podnikateľských pomeroch v zahraničnej krajine priamo od jej zástupcu, spoznať ho a nadviazať nové kontakty. Podľa ich vlastných slov, bez tohto stretnutia by neuvažovali nad možnosťou dostať sa na uzbecký trh. Ich cieľom bolo skúsiť pomôcť niekomu, kto to potrebuje a koho môžu na základe svojich skúseností a know-how posunúť ďalej.

Manažér z uzbeckej firmy si Novplastu vybral na základe toho, že obe spoločnosti spája podnikanie v príbuznom odvetví a fakt, že sú rodinnými firmami. Skonštatoval, že sa na Slovensku naučil viac, ako očakával. Pozitívne zhodnotil podnikateľské impulzy, ktoré dostal od slovenskej firmy s 25 ročnými skúsenosťami. Naučil sa lepšie predvídať problémy a spôsoby, ako sa im vyhnúť. Podnikateľské prostredie v Uzbekistane je síce veľmi priaznivé pre malých a stredných podnikateľov (nie je problém získať pôžičku od banky, daňovú úľavu, nemusia platiť clo,…) ale je tam málo príležitostí osvojiť si skúsenosti a rady, ktoré mu práve poskytol Manažérsky tréningový program.

Pôvodný zámer Novplasty bol pomôcť zahraničnej firme napredovať, momentálne nevylučujú spoluprácu v forme založenia joint venture v Uzbekistane. Uzbeckému manažérovi budú naďalej poskytovať podporu v zavádzaní procesov v jeho firme.

Viac informácií o projekte Manažérsky tréningový program

Jana Katreniaková

fotka 1

Začnite písať