Význam značiek regionálnych produktov

Ak chce podnikateľ uspieť medzi konkurentmi na trhu, musí svoje produkty odlíšiť. Regionálne produkty majú na to predpoklady.

Značky regionálnych produktov patria k novším typom, na Slovensku majú cca 10 – ročnú históriu.  Sú protipólom globalizácie a uniformity. Ich počet aj význam rastie. V súčasnosti je na Slovensku 8 používaných regionálnych značiek: Regio Danubiana, Tradície Bielych Karpát, Regionálny produkt Kysuce, Regionálny produkt Záhorie, Regionálny produkt Malé Karpaty, Regionálny produkt Hont, Regionálny produkt Podpoľanie, Regionálny produkt Ponitrie.

Oprávnenie používať tieto značky získali desiatky podnikateľov pre svoje produkty. Napríklad značku regionálny produkt získal výrobca celozrnných cestovín a múk na Myjave, originálny hudobník, tkáčka, včelárska firma na kvetový med, medovinu, podnikateľka na svoje domáce dolinské štrúdle, ďalší výrobcovia na kraslice, drôtené výrobky, drevené plastiky atď. Na zavedenie sa pripravujú ďalšie regionálne značky napríklad: Regionálny produkt z Kopaníc, Regionálny produkt Liptov, Regionálny produkt Podunajsko, Modra – Malokarpatská vínna cesta, Regionálny produkt pre Tatry – Spiš.

Čo je regionálny produkt

Je známe, že ak chce podnikateľ uspieť medzi ostatnými konkurentmi na trhu, musí svoje produkty odlíšiť. Regionálne produkty majú na to predpoklady.

Každý región má svoj vlastný neopakovateľný charakter. Je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a stáročnými tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú často jedinečné a typické pre ten ktorý región. Aj produkty pochádzajúce z takejto oblasti, preberajú tieto charakteristické črty a vlastnosti. Regionálnym produktom môže byť hmotný produkt (prútený košík), služba (ubytovanie v dreveničke) alebo kombinácia hmotného produktu a nehmotnej služby (husacina s obsluhou).

Napríklad v regióne Kysúc sa vyrábajú originálne, kvalitné, ručne spracované výrobky z miestnych surovín. Nadväzujú na tradície ako sú rezbárske či včelárske výrobky, výrobky z drôtu (tradícia drotárov), výroba ľudových hudobných nástrojov, kraslice, medovníky. Podobne v regióne Záhorie sa preslávila výroba fajansy a dnes na tradíciu habánskych nadväzujú výrobcovia úžitkovej keramiky. Región Malé Karpaty má množstvo svojich originálnych produktov: rôzne druhy vín, grobskú husacinu, ktorú poznajú aj v zahraničí. Pôvodne sa v Slovenskom Grobe takmer v každom dome ponúkala hosťom na jeseň pečená hus s doma pripravenými prílohami v „prednej izbe“, čo pridávalo jedlu zvláštne čaro.

Mnoho príkladov by sme mohli nájsť v ďalších regiónoch. Regionálne jedlá a suroviny sú už niekoľko rokov najvýraznejším trendom v gastronómii. Reštaurácie tohto typu pribúdajú aj na Slovensku. 

Značka regionálneho produktu

Na označenie špecifických produktov z určitého regiónu sa bežne v praxi používa pojem značka regionálneho produktu. Ako širší pojem sa tiež zaužíval regionálna značka. Značka regionálneho produktu sa jednoznačne vzťahuje k určitému regiónu. Garantuje pôvod výrobku v danom regióne, jedinečnosť vo vzťahu k regiónu. Tá vzniká najmä z tradícií, miestnych surovín, výnimočnej kvality, ručnej práce ale i ďalších špecifických atribútov. Každá značka regionálneho produktu má svoje charakteristické logo, ktoré vystihuje jej príslušnosť k danému regiónu a pomáha vytvárať emocionálne a osobné puto.

Význam značky regionálneho produktu

Cieľom označovania miestnych produktov je vyčleniť ich z masy produktov, odlíšiť ich od ostatných produktov, pridať im hodnotu značkového produktu, za ktorý je zákazník ochotný zaplatiť aj vyššiu cenu. Regionálne značky majú podporiť tie tradičné miestne výrobky a služby, ktoré sú svojim spôsobom výroby a poskytovania služieb zvláštne, špecifické len pre určitý región a zároveň šetria životné prostredie a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí žijú a vytvárajú nové jedinečné hodnoty v jednotlivých regiónoch. Negarantuje iba kvalitu, ale obsahuje aj záväzok enviromentálne priaznivého správania sa, čím priťahuje pozornosť segmentu zákazníkov s podobným zmýšľaním.

„Podpora hodnôt, tradícií, miestnych zdrojov a vzťah k regiónu,“ deklaruje krédo regionálnej značky na svojich stránkach Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín. Regionálna značka má podporiť ľudí žijúcich v regiónoch, oživiť rozvoj vidieka, vytvoriť motiváciu pre ľudí, aby zostali v týchto oblastiach. Zvyčajne sa jedná o živnostníkov, roľníkov, ľudových umelcov, zberateľov liečivých bylín, malé rodinné firmy, ktoré sú často vzdialené od mestských sídiel, kde je nízka frekvencia miestnej dopravy. Vyrobia síce až výnimočné produkty, ale majú problémy s predajom. Nemajú dosť znalostí o trhu, kontakty, ani dosť finančných prostriedkov na marketingovú komunikáciu, aby čelili lacným náhradám nadnárodných firiem.

Regionálna značka posilňuje spojenie miestneho obyvateľstva s regiónom, podporuje zapájanie obyvateľov do diania v regióne a prostredníctvom rôznych akcií sprostredkováva kontakty s ďalšími podnikateľmi, inštitúciami. Príkladom môže byť 4. Trenčiansky BIO jarmok, ktorý v septembri organizovalo Centrum environmentálnych aktivít v spolupráci s mestom Trenčín. Predávali na ňom aj miestni výrobcovia produkty označené regionálnou značkou Tradície Bielych Karpát. Spoločne sa tak usilujú o prezentáciu regionálnych produktov a podporu drobných výrobcov.

Región ako celok môže efektívnejšie hľadať možnosti predaja, robiť reklamu, publikovať v tlači, prostredníctvom sociálnych sietí, vydávať katalógy, letáky, príležitostné noviny, konať spoločenské akcie, školiť, vzdelávať.

Značný prínos majú regionálne produkty a ich značky nielen pre miestnych podnikateľov a obyvateľov, ale prinášajú aj synergický efekt pre cestovný ruch, keď sa zvyšuje záujem o región. Zachovávajú sa tradičné remeslá, postupy, recepty – história tak pomáha dnešku i budúcnosti. V obciach podporujú miestnu výrobu a zamestnanosť, obnovu života na vidieku. Užívatelia regionálnych značiek jednoznačne potvrdzujú, že značka pomáha zviditeľniť ich výrobky a služby.

Ako môže podnikateľ získať regionálnu značku         

Značky regionálnych produktov vznikajú odlišným spôsobom ako vznikali obchodné značky výrobcov alebo obchodníkov. V priebehu mnohých desaťročí sme videli, že značku si vytvára a registruje sám výrobca, resp. obchodník, ak ide o vlastnú značku obchodníka. Oproti značke výrobcu či obchodníka odlišnosťou je predovšetkým iniciátor vzniku a potom aj vlastník regionálnej značky. Vo väčšine prípadov sú iniciátorom vzniku regionálnej značky miestne občianske združenia – miestne akčné skupiny, ktoré spolupracujú s verejno – súkromnými partnermi, s Regionálnym environmentálnym centrom alebo aj so zahraničnými občianskymi združeniami. Miestne akčné skupiny na svojich webových stránkach zverejňujú výzvy podnikateľom na predkladanie žiadosti o udelenie značky regionálneho produktu, hodnotia prihlásené produkty ako spĺňajú vyhlásené kritériá a udeľujú certifikovaným produktom značku Regionálny produkt.

Doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.

Začnite písať