Život na projektoch


Anketa so zamestnancami

Aj vďaka ich mravčej práci bolo možné projekty v SBA posunúť bližšie k podnikateľom a podporiť rast MSP. O skúsenosti s realizácie projektov sa s nami podelil rovný poltucet zamestnancov, z ktorých polovica prežila v agentúre naozaj dlhé roky.


Čo považujete za najväčší prínos projektu, na ktorom ste pracovali?

Ivica Forrová, Oddelenia podpory rastu MSP: Dve skutočnosti – široké portfólio individuálnych služieb pre podnikateľov a regionálna dostupnosť po celom Slovensku. Podnikatelia kvitovali, že je tu „niekto“, kto prišiel za nimi, veľakrát drobnými a začínajúcimi podnikateľmi, priamo do ich regiónu, s ponukou pomôcť im naštartovať nový biznis či rozvinúť rastúcu firmu. Unikátny charakter agentúry a naša úzka spolupráca s podnikateľskými združeniami nám pomohli vytvoriť také služby, aké podnikatelia potrebovali. Vnímala som počas tých rokov, ako oceňujú, že sa majú s kým poradiť, riešiť ich podnikateľský problém, osvojiť si nové postupy a zručnosti, ale aj inšpirovať sa inými podnikateľskými príbehmi. A to všetko bez potreby finančne participovať.

Stanislav Bíroš, Oddelenie podpory rastu MSP: Značný počet malých a hlavne začínajúcich podnikateľov dostal možnosť bezplatne konzultovať a riešiť problémy s profesionálmi v oblastiach, v ktorých potrebovali. Získali tak úplne iný pohľad a odporúčania pre riešenie.

Júlia Straková, Rastový program v Trenčíne: Pomoc začínajúcim podnikateľom. Sú to všetko šikovní a cieľavedomí ľudia. Vďaka našim konzultantom sme im vedeli odborne pomôcť, nasmerovať ich.

Juraj Bartakovics, Podpora internacionalizácie MSP: Služby projektu Podpora internacionalizácie MSP pomohli stovkám slovenských podnikateľov získať prehľad o trhoch mimo našich hraníc. Práve vďaka tomu sa nám podarilo pozitívne zviditeľniť Slovensko a pomôcť širokej škále slovenských produktov a služieb preniknúť do širšieho povedomia v Európe, aj inde vo svete.

Renáta Madzinová, Monitoring podnikateľského prostredia: Náš projekt nie je primárne zameraný na poskytovanie služieb podnikateľom, sústreďujem sa na systematické monitorovanie podnikateľského prostredia nielen v SR, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Najväčším prínosom je príprava komplexných informácií. Slúžia nielen podnikateľom, ale aj akademickej obci, ministerstvám a širokej odbornej verejnosti, s cieľom systematicky prispieť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v SR a prispieť k tvorbe politík a rozhodnutí na základe dát.

Beáta Macušová, Oddelenie podpory rastu MSP: Podnikatelia mali možnosť bezplatne sa obrátiť na odborníka presne v momente, keď potrebovali vyriešiť nejaký problém.

Ktorý pozitívny moment počas vášho pôsobenia v organizácii by ste označili za najsilnejší?

Forrová: Zaujali ma príbehy niektorých našich expertov, ktorým sme aj našimi službami a príležitosťami pomohli prejsť cestu od klienta NPC po úspešného experta spolupracujúceho s SBA. Napríklad jeden z podnikateľov prišiel do SBA na začiatku projektu ako majiteľ gastro prevádzky. Zakladateľ siete rýchleho občerstvenia sa prišiel informovať o mikropôžičke pre svoj gastrobiznis. Stal sa klientom NPC a neskôr ponúkol skúsenosti a odbornosť v gastro sektore ako lektor a konzultant. Bol našim prvým príkladom úspešného podnikateľa a externého spolupracovníka. Iná klientka spojila svoj podnikateľský príbeh s SBA ešte ako nepodnikateľka. Dva roky na sebe pracovala a systematicky sa pripravovala na podnikateľskú dráhu. Využila viacero služieb, absolvovala množstvo podujatí. V súčasnosti spolupracuje s SBA ako expertka.

Bíroš: Asi to bolo dlhšie obdobie ako moment. A možno to vyznie aj paradoxne, ale z môjho pohľadu to bolo obdobie na začiatku pandémie. Po počiatočnom šoku, ktorý zasiahol mnohé firmy sme začali prispôsobovať procesy tak, aby sme mohli poradenstvo poskytovať aj za splnenia vtedy platných opatrení. Pre podnikateľov to boli ťažké časy. Som rád, že sme vtedy zareagovali promptne a snažili sa pomôcť v maximálnej možnej miere. Od viacerých z nich  sme dostali spätnú väzbu, že práve poradenstvo v tomto období bolo pre nich kľúčové z hľadiska zachovania ich podnikateľskej činnosti.

Straková: Bolo ich viac – v podstate vždy, keď prišiel za mnou podnikateľ a ďakoval za poskytnutú pomoc. Za to, že sme mu poskytli kvalitného konzultanta, ktorý ho správne nasmeroval. To bola najväčšia motivácia.

Bartakovics: Podarilo sa mi pomôcť partii robotníkov z Oravy vybaviť všetku potrebnú dokumentáciu na prácu v Rakúsku – počnúc slovenskými úradmi až po papiere od rakúskych úradov, na čo mi zavolala manželka vedúceho partie, aby mi osobne poďakovala keďže od toho závisel osud všetkých rodín. Až vtedy som sa dozvedel, že nebyť toho že sa im podarilo vybaviť dokumentáciu tak by nezískali zákazku po tom čo si už rok nevedeli nájsť prácu v SR. Ešte roky na to som im pomáhal s papiermi, až kým si na to trúfli sami.

Madzinová: Najsilnejšie sú stretnutia s podnikateľmi a ďalšími aktérmi nami organizovaných okrúhlych stolov, riadených rozhovorov alebo dotazníkových prieskumov. Pomáhajú nám lepšie porozumieť a pochopiť správanie sa jednotlivých podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a odhaliť reálne problémy, s ktorými sa v podnikateľskej praxi stretávajú.

Macušová: Každý moment, keď sa klienti vyjadrili, že im služba pomohla. Že sa im jej prostredníctvom podarilo preklenúť problematické obdobie, alebo sa posunuli smerom, ktorý by možno bez našej pomoci neobjavili.

Aký podnikateľský príbeh, s ktorým ste sa v projekte stretli, na vás najviac zapôsobil?

Forrová: Viacero, o naše služby žiadali stovky podnikateľov. Mali sme firmy, ktoré sa pri nás rozvíjali 2 – 3 roky, neraz aj dlhšie. Využili viaceré služby, posúvali sa dopredu, prešli s nami aj cez ťažké pandemické obdobie. Vyberiem však firmu s veľmi zaujímavým biznisom. Rieši konkrétny zdravotný problém úzkej cieľovej skupiny. Vyvinula softwarovú platformu Sonorias a mobilnú aplikáciu na počúvanie špeciálnej hudby pre deti s vývinovými poruchami ako je komunikácia, reč či koncentrácia. Najprv sa orientovala na slovenský a český trh, v súčasnosti je už dostupný po celom svete. Podnikateľ prišiel do NPC v štádiu, kedy plánoval rozšíriť platformu na zahraničný trh a potreboval poradiť v oblasti ochrany a spracovania osobných a citlivých medicínskych údajov klientov a nastaviť dodržanie všetkých legislatívnych povinností. 

Bíroš: Najviac na mňa zapôsobili tie, pri ktorých malo naše poradenstvo zásadný vplyv na smerovanie a rozvoj firmy nášho klienta. Asi najviac príbeh spoločnosti, ktorá sa venuje barefoot obuvi. Spolupracovali sme s ňou od jej začiatkov a dnes hovoríme o nadnárodnej spoločnosti s miliónovými tržbami.

Straková: Máme klientku, ktorá začala vyrábať prírodnú kozmetiku, aby pomohla dcére s ekzémom. Boli sme s ňou v podstate od začiatku. Dnes predáva svoje výrobky po celom Slovensku. Alebo módna návrhárka, ktorá sa aj vďaka nám presadila vo vysoko konkurenčnom prostredí a dnes má svoje krajčírky a módny ateliér v Bratislave.

Madzinová: Z pozitívnych príkladov to boli najmä príbehy mladých podnikateľov, ktorí začali podnikať na strednej alebo vysokej škole. Zaujímavé boli aj príbehy začínajúcich podnikateliek, ktoré to najmä v období 90. rokov 20. storočia medzi mužmi nemali vôbec ľahké.

Macušová: Viacero. Ale ak to zovšeobecním, vždy som mala radosť, ak sme mohli byť pri raste malých firiem, keď sa posúvali na iný level. Prípadne, ak klient na základe poradenstva neurobil rozhodnutie, ktoré mal v pláne a ktoré by ho inak mohlo finančne potopiť. Avšak s prispením rád experta sa vybral iným, pre neho výhodnejším smerom.

Aké úlohy bolo počas trvania projektu najťažšie splniť?

Forrová: Nedôveru podnikateľov. Počas celého trvania projektov sme museli vysvetľovať náš zámer pomôcť im v podnikaní a ako môžu benefitovať zo služieb. Zároveň však aj vysvetľovať základné podmienky poskytovania pomoci z eurofondových projektov a presvedčiť ich, aby pred využívaním samotných služieb prekonali bariéru vstupných administratívnych krokov.

Madzinová: Najmä počas obdobia koronakrízy bolo náročné získavať klientov, ktorých sme oslovovali ako účastníkov okrúhlych stolov, riadených rozhovorov alebo dotazníkových prieskumov. Túto úlohu by bez spolupráce s kolegami z regiónov z NPC nebolo možné realizovať.

Straková: Začiatok korony bol náročný. Myslím, že sme to nakoniec dobre zvládli, zaviedli sme online podujatia aj konzultácie, elektronické podpisovanie dokumentácie. Vďaka korone sme naše procesy zjednodušili, stali sa flexibilnejšie. Podnikatelia na Slovensku majú, žiaľ, stále veľké predsudky voči eurofondovým projektom. Myslím si však, že sa nám ich darilo búrať. Boli sme tím ľudí, ktorých práca bavila. Hľadali sme riešenia, nie prekážky, čo klienti vždy ocenili.

Bartakovics: Najťažšie je zosúladiť predstavu podnikateľskej obce o tom čo by mali služby pre MSP obsahovať s reguláciami a predpismi obmedzujúcimi štrukturálne fondy. Sú to dva úplne odlišné myšlienkové pochody. My sa ako poskytovateľ služieb nachádzame niekde uprostred. Snažíme sa to čo najviac prikloniť na stranu podnikateľov. Macušová: Medzi najťažšie úlohy vždy patrilo spárovanie dvojice klient – expert. Každý klient sa nachádza v inom štádiu podnikania, potrebuje čosi iné. Bolo zaujímavé pozorovať ako a či si klient a expert sadnú, či sme zvolili dobre. Za veľmi dôležité a niekedy ťažké považujem výber tém pre semináre či workshopy. Aby sme podnikateľov zaujali, bolo potrebné vhodne reagovať na aktuálnu situáciu v podnikateľskom svete. A nielen počas koronakrízy.

Začnite písať